ورزش مانع خشونت علیه زنان در افغانستان

Posted on at


موفقیت های اخیر تیم ملی کرکت افغانستان در سطح جهان به تمام افغانها الهام بخشیده است که از این جمله شمار زیادی از دختران مکتب برای شان تیم های کرکت ایجاد کرده اند این در حالیست که دختران افغان قبلآ استعداد های شان را در دیگر ورزش ها به نمایش گذاشته و اکنون نوبت کرکت میباشداخیرا یک مسابقه کرکت دختران در شهر هرات راه اندازی شد. این بازی ها با اشتراک تیم های لیسه های مهری هروی، استقلال، ملکه جلالی وفکری سلجوقی در میدان کرکت لیسه سلطان الدین غوری در شهر هرات برگزارشده بوداین بازی ها بخشی از تلاش ها برای از بین بردن خشونت علیه زنان میباشد که به حمایت سازمان انکشافی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و ورزشی زنان هرات برگزار شده بودورزش زمینه اعتماد را میان دختران جوان به میان می آورد. یکی از دختران ورزشکار میگوید: (( کرکت به من و تیم ام خوشی ببارآورد و ورزش کردن آرزوی ما بود و همه ما این ورزش را دوست داریم .)) ورزش همچنان باعث توانمند شدن زنان در جامعه میشود و در تندرستی و سلامتی زنان نیز نقش مهم را بازی  میکندنهاد های که این مجموعه مسابقه ها را برای خانم ها برگزار نمودند به این باور هستند که ورزش خشونت را علیه زنان از بین میبرد . برگزاری چنین مسابقه ها بالای مفکوره های سنتی مردم در مورد جنسیت ، در جامعه تاثیر گذار باشد. این رویداد  یک موقع خوب برای زنان بود که استعداد ها و ظرفیت های شان را به نمایش بگذارندبه نظر شخصی بنده این رقابت ها برای آینده زنان افغان بسیار خوش بین ساخته است. امروز بسیار خوشحالم که فضا برای زنان افغان تغییر کرده است و آنان میتوانند از خانه  های شان بیرون آمده و در این گونه رقابت ها قدرت و توانایی های شان را به نمایش میگذارند


 


"نوشته محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160