حجاب

Posted on at

حجاب زینت زن مسلمان میباشد


حجاب زن مسلمان باعث میشود که همیشه در دنیا و اخرت با عزت، با عفت، پاکدامن، سربلنددر نزد و خدا و مردم جامعه ، و همیشه موفق در زنده گی خود است


.


خداوند (ج)  زن با حجاب را همیشه کمک میکند و و رحمت خود را شامل حالش میگرداند.


خداوند (ج)


میفرماید زنی که بی حجابی کند بوی جنت به مشامش نمیخورد و تا ابد در دام شیطان خواهد بود اما زن با حجاب و با خدا میتواند در آخرت از هر در جنت که بخواهد داخل شود.


در جامعه امروزی زن های زیادی هستند که از خاطر بی حجابی هیچ حق و حقوقی در جامعه خود ندارند و هر کس به هر مورد از ان استفاده میکند و به قول خودمان آنرا دور می اندازد.


اما!


در جامعه اسلامی زنها هم حق وحقوقی دارند و میتوانند مانند مردان در جامعه فعالیت کنند.


قبل از اسلام کفار زنها را موجود نعیف و حقیر میدانستند و همیشه به آنها ظلم میکردنند و تا میتوانستند از آنها کار میکشیدند و خلاصه در جامعه کفار زنها به حیث یک بی مصرف و اضافه دانسته میشدند اما بعد از اسلام خداوند به زنها حق داد چونکه اگر زن نمیبود پس مرد از کجا بود؟


جامعه کفار همیشه به زنها بد رویه میکردند و به آنها انواع ظلم های گوناگونی میکردند


.


زنها جسم نرم دارند و مانند مرد نمیتوانند باشند چونکه خداوند هر کس را به اندازه توان خودش خلق کرده است پس همیشه باید به زن و مرد یک رویه خوبی صورت گیرد اما در جامعه افغانی مردان زیادی هستند که به زنان خود ظلم میکنند و آنها را بی مصرف فکر میکنند


.


به امید اینکه زنها هم مانند مردان باشند و مهم تر از همه خواهرم حجاب خود را حفظ کن چونکه گرگ ها درنده در کمین هستند و میخاهند تو را گم راه نمایند پس همیشه متوجه خود باش.


و برادرم نگاه خود را حفظ کن چونکه شیطان با تو نباشد و همیشه در پناه خداوند باشی


من یک زن مسلمان هستم و همیشه حجاب دارم


  


..


خواهرم و برادرم همیشه متوجه خود باشید چونکه شیطان هم روزی فرشته بود.


و در آخر به تمام خواهر برادرای عزیزم عرض کنم که :


خواهرم حجابت


برادرم نگاهت


آمنه (حساس)  اکبری.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160