زمستان؛ فرصت مناسب برای شاگردان مکاتب

Posted on at


زمستان فصلیست که با فرارسیدن آن مکاتب و دانشگاه ها  در افغانستان به سبب سردی هوا رخصت میشوند و تا بهار سال آینده خبری از آنها نیست؛ اما آنچه مورد بحث است فرصتی است که با فرارسیدن این فصل برای شاگردان محیا می شود، فرصتی بسیار مناسب؛ تا درین چند ماه با برنامه ریزی درست و فراگیر و با پشت کار خلا های درسی خود را کامل کنند و به بهترین شکل ممکن برای سال آینده تعلیمی آمادگی بگیرند.با استفاده ازین زمان مناسب شاگردان می توانند به کمک خانواده و با مراجعه کردن به مراکز آموزشی سطح کیفی دانش و مهارت های خویش را بالا برده و نوید یک آینده خوب و مطمئن را برای خود، خانواده و کشور خود بدهند.خوشبختانه تعدد مراکز آموزشی هرچند با مشکلات فراوان در کیفیت، باعث شده تا فضای سالم رقابتی و درسی در سراسر کشور ایجاد شود و هزاران شاگرد را بطرف درس و تعلیم بکشاند، مراکز آموزشی که زمینه آمادگی کانکور را برای شاگردان مهیا ساخته اند درین سالها از تب و تاب خاصی برخوردار بوده اند زیرا جوانان به درستی دریافته اند: که برای پیشرفت و رقم زدن آینده با ثبات نمی شود تنها به دروس مکتب بسنده کرد و ازینروست که برای دستیابی به تحصیلات عالی هیچ فرصتی را فروگذار نمی کنند و با تلاش فراوان و زحمات بی پایان در صدد بلند بردن چانس خویش در امتحان کانکور هستند.اما آن دسته از شاگردان که نه خانواده با سواد دارند و نه اقتصاد درست که بتوانند به مراکز آموزشی مراجعه کنند بلکه خود، مسئول تأمین اقتصاد خانواده هستند و برای این هدف دست به انجام کار های شاقه می زنند.چه استفاده ی از زمستان می توانند بکنند؟ و چگونه میخواهند آینده خویش را رقم بزنند؟ خود سؤالیست که جواب آن حد اقل برای من کنگ به نظر می رسد!


 


                                                 و من الله توفیق


                                                 نویسنده: محمد کمیل جوادی


                                                         زمستان 1392About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160