خود سوزی چرا

Posted on at


خود سوزی چرا

خداوند متعال انسان را اشرف مخوقات خلق نموده و احساس درک مشکلات را به او عطا فرموده تا بتواند در جامعه بشری زندگی کند چرا که در تمام مراحل زندگی با مشکلات گریبانگیر است و همچنین دو گوهر قیمتی یکی عقل و شعور و دیگری صبر و مقاومت را در نهاد او قرار داده و با صراحت در کتاب آسمانی اش بیان می دارد "یا ایهاالذین امنوااستعینوا بالصبر والصلوه ان الله مع الصابرین "52 بقره  ترجمه:ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبرو مقاومت پیشه کنید و به زکر خدا و نماز توسل خویید که خدا یاور صابران است

.                                                                                      

به نظر من اکثر انسانها یی که تنها راه نجات از مشکلات را خود کشی می دانند آگاهی کامل از این و بزرگوارانی که با مقاومت در مقابل سختی ها صاحب عزت و مقام شدند.ندارند وخیلی زود یاس و نومیدی بر آنها غلبه کرده تا جایی که فکر می کنند دنیا برایشان تمام شده. بیشترین آمار خودکشی را دختران تشکیل داده چرا که بواسطه احساسات و عواطف شکننده آسیب پذیرترین قشر جامعه می باشند.درد ناکترین نوع خود کشی خود سوزی است که لحظه اولی که جرقه این تصمیم شوم در ذهن نقش                                می بندد به نظر سطحی و تنها درحد ترساندن و به خود جلب کردن توجه

اطرافیان است غالبا افراد در مرحله اول قصد از بین بردن خود را ندارند چرا که جان شیرین تر از آنست که بتوان با آن چنین معامله ای کرد و همچنان با مصاحبه هایی که افراد خود سوخته صورت گرفته است پیام همه شان این بود که دیگران دست به این عمل شوم نزنند و برای سلامتی آنها دعا کنند .پس در می یابیم که احساسات آنها غلبه یافته و چشم عقلشان را بسته است من بر این باورم که خودکشی از جمله دردهایی است که درمان ندارد وبخوبی می توان از آن پیشگیری نمود که باید از ایام کودکی آغاز شود

.

والدین باید اول از همه  تلاش کنند تا فرزندان خود را با مسایل دینی و قیودات اسلامی آشنا کنند زیرا پایبند بودن به دین باعث می شود که انسان در وقت سختی ها به خدا توکل کند و با این عقیده پرورش یابد که " الابذکرالله تطمن القوب"                                                                                                                                                                                    

 

پس چی خوب است انسان های بی گناه را از خود سوزی نجات

بدهیندAbout the author

arzu-shirzad

arzu shirzad is from herat _afghanistan .student in ten grade in amiralishernawaie.

Subscribe 0
160