افغان سیتادل و آموزش پایدار برای دانش آموزان افغان

Posted on at


زنان دوشادوش مردان در جامعه به کار و فعالیت میپردازند، و همیشه در تلاش اند تا بتوانند وظایف محولهٔ شان را  به نحو احسن انجام دهند ؛ اما در شرایط نامساعد کشورمان و نبود جو مناسب برای فعالیت زنان باز هم این قشر محروم تحت شرایط و قوانین خاص محیطی و خانوادگی شان تا حد ممکن به کار و فعالیت شان در سطح جامعه ادامه میدهند.خوشبختانه، تعدادی از دفاتر و موسسأت خواسته اند یک فضای مناسب و أمن برای قشر اناث فراهم نموده تا بتوانند با سهولت بیشتر به فعالیت های شان ادامه دهند ؛ از آنجمله دفتر افغان سیتادل به همکاری دفتر فلم انکس این زمینه را فراهم نمودند تا برای رشد استعداد های جوانان از طریق ایجاد مراکز کمپیوتر و انترنت در مکاتب ولایات افغانستان خدماتی را ارائه دهند؛که از آنجمله لیسه گوهرشاد بیگم نیز از این خدمات مستفید گردیده و شاگردان استفاده های احسنت را ازامکانات در دست داشته مینمایند.در جریان این هفته هم  شاگردان با وجود هوای سرد و نامناسب به تایم های معیینه شان حضور بهم رسانده و به فعالیت های شان ادامه دادند .


شاگردان لیسه گوهرشاد بیگم درین هفته با معرفی کامل صفحه گوگل پلس آشنا شده و بخش جیمیل به آنان مکمل تدریس گردید، همچنان با نوشتن مقالات تحت عناوین (افتخار آفرینان ورزش افغانستان ، در نا امیدی بسی امید است  و مشکلات جوانان در جامعه ) هر گروه با گوش کردن مقالات گروه دیگر به اصلاح آن پرداختند.


 


در ضمن شاگردان این لیسه با نوشتن بلاگ های متنوع تحت عناوین مختلف در سایت فلم انکس فعالیت ها و استعدادهای شان را به نمایش گذاشتند. این روش گروپی برای مقاله نویسی از طرف شاگردان استقبال شده و در نوشتن مقالات شان سعی بیشتری بخرج دادند.


در هفته جدید شاگردان با سایت های اجتماعی دیگر چون فیس بوک آشنا گردیده و در سایت آن راجستر میشوند.برای دیدن مقاله های قبلی من میتوانید پیوند زیر را ببینید: http://www.filmannex.com/GhouharshadAbout the author

Ghouharshad

Ghouharshad High School is established in 1340 at the time of Zahir Shah in the middle of Herat city. The school is including 54 classes, 254 teachers, and about ten thousands of students who are studying in different shifts. Afghan Citadel Software Company equipped the school with an IT Class…

Subscribe 0
160