Ang pinagmulan ng Cotabato

Posted on at


Ang pinagmulan ng Cotabato

Noong unang panahon ang lugar na ito sa Mindanao ay
madalas lusubin ng mga masasamang tao, kaya naisip
ng mga taga rito na magtayo ng kanilang kuta para gawain
nilang taguan.

Isang araw nakakita ang isang muslim ng isang pinakamatigas
na bato. Ito ang kanilang pinagtulungan butasin para gawing kuta,
nang mayari ang kanilang binutas ay tinawag nila itong kutang bato
at hindi na nagtagal tinawag na nila itong
COTABATO.

 

\\^_^//About the author

shy_melkie

Simple woman with simple dreams.

Subscribe 0
160