Chuyện ngoài lề...

Posted on at


Trong 2 ngày, mất lap, mất điện thoại, mất giấy tờ, xe hỏng, phải chuyển trọ nhưng chẳng biết đi đâu

Còn chuyện gì nữa không thì tới hết luôn đi.

Ngẫm đi ngẫm lại đều thấy cuộc đời nó bất công với mình thế nào ấy.

Cứ sống tầm tầm chẳng cố gắng, chẳng cố gắng thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra..

Còn khi thay đổi, khi quyết định một cái gì đó tốt hơn thì y như rằng sẽ có những điều xấu xa, xui xẻo, mệt mỏi đến một cách dồn dập...

Tại sao lại như vậy?

Phải chăng đó là phép lập trình của cuộc sống à?

Cảm thấy mệt mỏi và muốn đi đâu đó......About the author

160