Happy....

Posted on at


Hạnh phúc: Là khi cho đi - mà không cần nhận lại.
Hạnh phúc: Là khi nhìn lại - có 1người đợi phía sau.
Hạnh phúc: Khi thương đau - có bờ vai ai che chở.
Hạnh phúc: Khi lầm lỡ - sẽ có 1người chịu thứ tha tất cả.
Hạnh phúc: Khi chia xa - mà lòng gần nhau mãi.
Hạnh phúc: Khi nhẫn nại - chờ ai đó chịu sửa sai.TAGS:


About the author

Tiffany_Pham

Don't Worry Be Happy

Subscribe 0
160