Không gì cả...

Posted on at


 Luôn có những mối quan hệ kỳ lạ tồn tại trên thế giới này, và bạn không thể gọi tên, không thể biện hộ, không gì cả... 
 Nó cứ tồn tại, rồi đến một ngày cũng chính bạn phải tự tay cắt đứt nó đi, bởi một lẽ, đã đến lúc, chỉ vậy thôi. Không lý do rõ ràng và không thể khác. Nhưng những mối quan hệ kỳ lạ ấy có sức ám ảnh cũng kỳ lạ không kém, dù còn hay không, nó vẫn cứ ở đó, dai dẳng và nặng lòng. Bạn chỉ biết rằng, để quên nó thật khó khăn...TAGS:


About the author

phy-bt

Don't Worry Be Happy

Subscribe 0
160