Lỗi không tải dữ liệu máy chấm công.

Posted on at


Hiện tượng máy chấm công không thể lưu trữ dữ liệu chấm công gây ra khá nhiều bức xúc đối với nhân viên của doanh nghiệp. Điều này cũng khá dễ hiểu do việc chấm công không chính xác sẽ ảnh hưởng lớn đến việc tính lương cho nhân viên cũng như việc quản lý của chủ doanh nghiệp. Làm cách nào để nhận biết và khắc phục tình trạng dữ liệu chấm công không tải về máy tính được.Cùng tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp nhé.

 

máy chấm công

 

Trước tiên vẫn phải tìm hiểu gốc rễ của vấn đề ,tức là nguyên nhân của lỗi này là do đâu.Nguyên nhân đầu tiên có thể do nhân viên đó dữ liệu chấm công đã được tải về nhưng lại chưa được xếp ca làm việc nên dữ liệu chấm công ngày hôm đó không thể hiển thị được vì nó không xác định được ca làm việc của ngày hôm đó.

 

Hoặc có thể do nhân viên đó dữ liệu chấm công đã được tải về, đã được xếp ca làm việc nhưng vẫn không hiển thị dữ liệu. Bạn nên kiểm tra thời gian làm việc của ca mà xếp cho nhân viên đó xem thời gian nhân viên đó chấm công có thuộc trong khoảng thời gian cho phép chấm công chưa.

 

Nguyên nhân cuối cùng là do phần mềm chấm công bị lỗi. Bạn gỡ phần mềm chấm công và cài đặt lại xem. Lỗi do máy chấm công không lưu dữ liệu chấm công nên khi tải xuống phần mềm không có dữ liệu rất hiếm khi xảy ra.Tất nhiên bạn vẫn nên rà soát lại hết.

 

Sau khi đã tìm ra nguyên nhân thì giải pháp cho bạn là đây .Xác định chắc chắn xem nhân viên đó đã chấm công hay chưa.About the author

160