Lặng

Posted on at


Tiếng gió buồn vi vu  trong màn đêm lạnh giá

Hỏi cõi lòng còn ai nhớ đến ta !

Ta là gió , ta là mây , ta là tất cả

Nhưng vẫn buồn vì ... vì cõi lòng cô đơn

 About the author

160