تصادفی بود؟ SAFF آیا قهرمانی افغانستان در مسابقات فوتبال کشور های جنوب آسیا

Posted on at


قهرمانی افغانستان سرخط مناسب برای اخبار در سراسر جهان بود، اما جمله بندی این سرخط ها کاملآ درست نبود پیروزی افغانستان در جام حذفی جنوب آسیا 2013 البته که یک موفقیت بزرگ است و در همه جا باید مورد ستایش قرار گیرد. هزاران نفر از فوتبال دوستان در کابل و دیگر شهر های افغانستان به خیابانهای ریخته و پیروزی را جشن گرفتند. صدای فیر با صدای های خوشحالی یکجا در انعکاس در آمده بود. اما افغانها باید به جشن گرفتن کامیابی های فوتبال عادت نمایند چون افغانستان در حال تغییرتعادل قدرت فوتبال در جنوب آسیا است.


 


پیروزی کاملآحق افعانها بود  دوسال پیش از این روز شاید کمی متفاوت بود. همه کمی متعجب شدند وقتی افغانستان را در فاینل 2011 که به تیم میزبان در دهلی نو 0-4 در مقابل صفر شکت خوردند . اما آن نتیجه 0-4 داستان را کاملآ بیان نمینماید. در نیمه اول هر دو تیم در مقابل هم صفارای نمودند اما در نیمه دوم داور میدان کاملآ تغییر نمود. یکی از بازی کن تیم ملی پاکستان به شبکه الجزیره گفته بود که " افغانستان تیمی قوی و سازمان یافته بود. آنها خوب دفاع نمودند و با نیرومندی تمام و شدت بازی کردند. با وجود باخت 0-4 نیرومند بودند خود را برای تمامی جهان یان به نمایش قرار دادند که تیم ملی فوتبال افغانستان حرف های زیادی به گفتند دارد.


 


چندی نگذشته بود که مسابقات جنوب آسیاه آغاز شد کارشناسان و بزرگان فوتبال تیم ملی فوتبال  افغانستان را پیش از پیش قهرمان علان نمودند به این علت جهانیان زیاد هم تعجب نکردند باز هم در فاینل با دهلی نو تیم ملی افغانستان صفارای کرد این بار با شکت بسیار سنگیم دهلی نو را جواب دندان شکن داد شیران افغان با گرفتن جام قهرمانی آسیاه را به کشور آوردند با یک پزیرایی فوق العاده از طرف مردم.


 


این پیروزی باعث شد تا تیم ملی افغانستان در رده یندی فیفآ به درستی افغانستان را قوی ترین تیم منطقه نشان میدهد دردنیا 132 ام و در آسیاه 19 باشد.


 


تیم ملی افغانستان بهترین تیم تورنمنت بود در مسابقات جنوب آسیا بسیار پخته هستند که به آسانی نمی لرزند و همین خوصوصیتی است که آنها را از تیم های دیگر جنوب آسیا جدا میسازند.این طوری نمایان میگردد که از قدرت ذهنی زیادی برخوردارند. همچنان چند بازیکن اروپای هم دارند که روش مسلکی بیشتری دارند.


 


نوشته محمد صیام "زلمی" About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160