Subjective

Posted on at


Girls in the shower, there was a knock on the door.
- Is there anyone at home?

- Who is it?

- The blind neighbor.

Think only girls from wearing, anyway he is also blind. She opened the door and asked:

- Advanced I?

- She congratulated me!

- Why?

- I went and was successful eye surgery, the hand, I am now.

 

Chủ quan

Cô gái đang tắm thì có tiếng gõ cửa.
- Có ai ở nhà không?

- Ai đó?

- Anh mù hàng xóm đây.

Cô gái nghĩ thôi khỏi mặc đồ, dù sao anh ta cũng mù mà. Cô gái ra mở cửa và hỏi:

- Tìm tôi chi vậy?

- Cô chúc mừng tôi đi!

- Vì sao?

- Tôi đi mổ mắt và đã thành công, giờ thì mắt tui sáng rồi.About the author

van-sinh-tran

i would like to connect with all the friend around the world

Subscribe 0
160