Tự làm Auto iMacro đầu tiên

Posted on at


Hãy chọn một trong hai cách làm dưới đây, hoặc bạn cũng có thể kết hợp chúng lại với nhau một cách linh động để có được một Auto iMacro thật pro theo phong cách của riêng bạn.

 

1.Cách thứ nhất:

Chúng ta sẽ sử dụng chức năng Rec của iMacro.

Đối tượng cho phương pháp này là trang web Gmail của Google.

Ta sẽ làm Auto tự điền thông tin vào form đăng ký của Gmail, bắt đầu thôi.

1.Truy cập vào trang Gmail

2.Bật sidebar iMacro lên và chuyển sang tab Rec

3.Record options –> Chọn Rec Mode 1 –> Click Record

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:LastName CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:FirstName CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:GmailAddress CONTENT=demo
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:Passwd CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:PasswdAgain CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthDay CONTENT=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthYear CONTENT=1111
TAG POS=1 TYPE=DIV ATTR=TXT:Tôi<SP>là…
TAG POS=3 TYPE=DIV ATTR=TXT:Nam
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEL FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryPhoneNumber CONTENT=+8412345678
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryEmailAddress CONTENT=demo@gmail.com
TAG POS=1 TYPE=LABEL FORM=NAME:createaccount ATTR=TXT:Bỏ<SP>qua<SP>bước<SP>xác<SP>minh<SP>này<SP>(có<SP>thể<SP>yêu*
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:SkipCaptcha CONTENT=YES
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:TermsOfService CONTENT=YES

4.Điền thông tin vào form đăng ký gmail như bình thường iMacro sẽ tự động sinh ra đoạn code như trên.

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:LastName CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:FirstName CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:GmailAddress CONTENT=demo
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:Passwd CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:PasswdAgain CONTENT=demo
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthDay CONTENT=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthYear CONTENT=1111
TAG POS=3 TYPE=DIV ATTR=TXT:Nam
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEL FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryPhoneNumber CONTENT=+8412345678
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryEmailAddress CONTENT=demo@gmail.com
TAG POS=1 TYPE=LABEL FORM=NAME:createaccount ATTR=TXT:Bỏ<SP>qua<SP>bước<SP>xác<SP>minh<SP>này<SP>(có<SP>thể<SP>yêu*
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:SkipCaptcha CONTENT=YES
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:TermsOfService CONTENT=YES

WAIT SECONDS=3

TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:LastName CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:FirstName CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:GmailAddress CONTENT=””
SET !ENCRYPTION NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:Passwd CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:PASSWORD FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:PasswdAgain CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthDay CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:BirthYear CONTENT=””
TAG POS=3 TYPE=DIV ATTR=TXT:Nam
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEL FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryPhoneNumber CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=INPUT:TEXT FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:RecoveryEmailAddress CONTENT=””
TAG POS=1 TYPE=LABEL FORM=NAME:createaccount ATTR=TXT:Bỏ<SP>qua<SP>bước<SP>xác<SP>minh<SP>này<SP>(có<SP>thể<SP>yêu*
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:SkipCaptcha CONTENT=NO
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=NAME:createaccount ATTR=NAME:TermsOfService CONTENT=NO

WAIT SECONDS=3

5.Bây giờ sửa code trên để thực hiện một chuỗi chức năng vớ vỉn sau: Điền thông tin vào form –> Đợi 3 giây –> Xoá thông tin đã điền –> Đợi 3 giây –> Điền thông tin vào form –> … Ta sẽ được một vòng “luẩn quẩn” như trên vầy.

6.Chạy đoạn code luẩn quẩn ở bước 5 nhé: Tạo một file *.iim và copy code “luẩn quẩn” ở trên vào –> Trong giao diện iMacro trên Firefox ở tab Play –> Chọn giá trị Max (số lần lặp lại vòng “luẩn quẩn” trên) –> Click Play(Loop).

==> Dễ phải không nào.. tiếp nhé..

2.Cách thứ hai:

Tự tay viết code iMacro không dùng công cụ hỗ trợ Rec. Bằng cách này bạn sẽ hiểu hơn về code, tất nhiên đây cũng là cách khó và mất thời gian kiểm tra, chạy thử code nhiều nhất. Nhưng .. “có cái khó mới ló cái khôn”, tốt nhất các bạn nên “khổ trước sướng sau” ý.

Đối tượng mà tôi nhắm tới là Game 2048. Hãy chơi thử nó bạn sẽ thấy có thể dùng vòng lặp để thực hiện đi thực hiện lại các hành động “trái” “phải” “trên” “dưới”.

Làm Auto iMacro cho Game 2048 này bạn không thể dùng công cụ Rec mặc định được (mặc dù iMacro có chế độ Rec sự kiện). Bắt buộc phải code tay, chúng ta bắt đầu ..

EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY” CHARS=”a”

Để thực hiện sự kiện nhấn phím sang “trái”

EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY” CHARS=”s”
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY” CHARS=”d”
EVENTS TYPE=KEYPRESS SELECTOR=”HTML>BODY” CHARS=”w”

Tương tự để thực hiện sự kiện nhấn lần lượt “dưới”,”phải”,”trên”.

Giải thích code trên:

  • TYPE: Kiểu sự kiện
  • KEYPRESS: Kiểu sự kiện nhấn phím
  • SELECTOR: Vùng chọn
  • CHARS: Phím cần nhấn.

Nhìn đoạn code trên cũng đơn giản quá phải không nào, có mấy dòng bờ o bo..

Code xong rồi giờ chạy Auto như thế nào ?

  • Copy code vào file *.iim. Trên giao diện iMacro ở tab Play chọn Max=999 sau đó click Play (Loop). Cảm nhận nào ..

Lời kết

Chúc các bạn một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả !

Còn vấn đề nào mà chưa tự giải quyết được không ?. Bằng cách để lại vấn đề của bạn tại chuyên mục bình luận. Mọi người sẽ cùng xử lý giúp bạn đấy.About the author

mixloves

Đẹp nhất, tốt nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất dành cho bạn ! Hãy tận hưởng điều đó ..

Subscribe 0
160