ماورا اونیل رئیس نوآوری یو اس اید در مورد کارآفرینی و توانمندسازی زنان در افغانستان

Uploaded on Wednesday 27 March 2013

DESCRIPTION

ماورا اونیل رئیس دفتر نوآوری و مشاور ارشد بخش اداری یو اس اید میباشد. در بخش های عمومی، خصوصی و آکادمیک وی راه حل هایی برای کار آفرینی در قسمت معضلات اساسی در ساحه انرژی، تحصیلات، زیر ساخت های مالی و توسعه اقتصادی است پیشنهاد کرده است. در این ویدئو وی در مورد اینکه چطور کار آفرینی و تحصیلات میتوانند به عنوان ابزارهایی کارآمد در کشورهای در حال توسعه مخصوصا برای زنان به منظور حمایت و توانمند سازی آنها موثر باشد به صحبت میپردازد.

DETAILS

Language: English

Country: United States

License:
Creative Commons License

ماورا اونیل رئیس نوآوری یو اس اید در مورد کارآفرینی و توانمندسازی زنان در افغانستان by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160