گزارش ویژه درمورد ماه مبارک رمضان

Uploaded on Saturday 21 September 2013

DESCRIPTION


کابل و ماه مبادک رمضان
روزه یکی از پنج بنای دین اسلام است. درتمام کشور های اسلامی از ماه مبارک رمضان استقبال میشود ومسلمانان برای سی روز از اذان صبح تا شب روزه می گیرندو در طول روزبرای رضای خداوند ( ج )از خوردن و نوشیدن خود داری میکنند . روزه عبادتی است که در تمام ادیان آسمانی و حتی برخی آیین های ساخته ی بشر هم وجود داشته است مثلأ :روزه درمیان برهمائیان ، یونان باستان ، بعضی از مجوسیان ، مصریان قدیم ، یهودیان و مسیحیان عبادتی معروفی بوده است

DETAILS

Language: Farsi

Length: 3:53

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

گزارش ویژه درمورد ماه مبارک رمضان by Digital Citizen Fund is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160