اصول مصاحبه شغلی

Uploaded on Saturday 2 November 2013

DESCRIPTION

وقتی قصد دارید در یک مصاحبه برای گرفتن یک شغل شرکت کنید، چنانچه می خواهید شانس موفقیت خود را افزایش دهید باید برخی اصول درست را به کار ببرید. در این فیلم کوتاه خیلی ساده و جذاب به این موضوع پرداخته می شود

DETAILS

Language: Farsi

Length: 2:34

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

اصول مصاحبه شغلی by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160