مصاحبه با خانم ظریفه راجی ورزش کار در رشته تکواندو

Uploaded on Tuesday 28 January 2014

DESCRIPTION

این ویدیوی در مورد یک دختر افغان تهیه شده است که ظریفه نام دارد. این خانم در رشته تکواندو ورزش میکند وی از زمان کودکی به ورزش تکواندو علاقه داشت ، و مدت دوسال میشود که در این رشته روزش میکند ، و کمربند سبز دارد و در دو مسابقه توانسته یک مدال نقره بدست بیاورد .

DETAILS

Language: Farsi

Length: 2:17

Country: Afghanistan

License:
Creative Commons License

مصاحبه با خانم ظریفه راجی ورزش کار در رشته تکواندو by Women'sAnnex Sports is licensed under a Creative Commons Public Domain 3.0 License.


160