Search results for: "disneysea"


Pasaway na dayuhan

Babylyn R. Ishizuka

Nagpunta akong mag isa sa TOKYO DISNEYSEA kahapon . Nag bus ako at tumagal ang viaje ng 20 minuto kasi pahinto hinto sa bawat route……

by bhabylyn

read more


Back to Top