KA-DER

0
Subscribers 0
Following 0

KA-DER dashboard

Filmmakers » Cultural Organization, Foundation

KA-DER KİMDİR ?

Misyonu: Kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında eşit temsilini sağlamaktır.

Amacı:
· Kadınların politikaya katılımını engelleyen ekonomik, sosyal, kültürel, yasal engellerin ortadan kaldırılması için,

· Kadınların karar verme mekanizmalarında temsilini sağlamak için geçici özel önlem politikalarının yasalarda ve siyasi parti tüzüklerinde yer alması için,

· Politik yaşamda yer alan partili ve partisiz kadınların güçlendirilmesi, aday olmaya teşvik edilmesi, görünür kılınması için,

· Siyasi partilerde yer alan kadınlar arasında; onlarla kadın hareketi arasında, kadın sorunları ve politikaları konusunda iş ve güç birliğinin gelişmesi için,

· Lobi, savunu, kampanya, örgütlenme, eğitim çalışmaları yapmaktır.


İlkeleri:

· Ayrımcılığın her türüne karşı olmak

· Tüm yasal partilere eşit mesafede durmak

· Tüm partilerin kadın kolları ve kadın parlamenterleriyle amacı doğrultusunda eşit mesafede birlikte çalışmak

· Yönetim kademelerinde rotasyon uygulanır, 2 dönemden fazla ayni kişi yönetimde kalamaz.


Örgüt yapısı:

· Demokratik katılım esastır.

· Genel Merkez İstanbul’dadır.

· 8 ilde şubesi, 6 ilde temsilciliği vardır.