Browse all SaraNoori's Blog Posts

شهادت آب

SaraNoori

به نام پروردگار زیبایی ها، پروردگار خوبی ها و پروردگار مهربانی ها. شهاد…

by SaraNoori

read more

قرآن

SaraNoori

به نام خدا یکی از بهترین امتیازات مسلمانان این است که قرآن شان تحریف نشد…

by SaraNoori

read more

ای دل

SaraNoori

ای دل! به لطف تو این اشکها و لبخندها می مانند ای دل! هر آنچه از تو ناشی شد …

by SaraNoori

read more