Browse all anahitaannex's Blog Posts

امیدواری

anahitaannex

ما انسانها برای زندگی و حتی زنده بودن به بعضی گزینه های مادی و معنوی نیا…

by anahitaannex

read more

زمان

anahitaannex

چشمانم را که باز میکنم باز هم خود را در این دنیا میبینم,و انگار فقط صفحه …

by anahitaannex

read more