مهارت های زندگی – بخش دوم

Posted on at


خوانندگان محترم این بخش دوم سلسله مقاله های مهارت های زندگی است. میتوانید بخش نخست را با این پیوند بخوانید: http://www0.filmannex.com/blogs/100468/100468


با درنظرداشت این سه سطح, ده مهارت مهم زندگی را در این نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.


نخست به تجزیه و تحلیل مهارت تصمیم گیری می پردازیم. تصمیم گیری درست, اساس و پایه تمام عملکردهای زندگی ما را تشکیل میدهد. بدون تصمیم گیری نمیتوان دست به هیچ اقدامی زد. انسانهای موفق تر اند که تصمیم گیری درست تری دارند و تصمیم های شان عملی تر است.


این مهارت به انسانها می آموزاند که تصمیم گیری چیست و چگونه به آن بپردازند, کاربردش در زندگی چیست و در زندگی ما چی اهمیتی دارد. انسانهایکه از این آگاهی در مورد تصمیم گیری, نقش آن در زندگی و کاربرد آن برخوردار اند, زندگی شان مملو از پیروزی ها و موفقیت های بیشتری است و انسانهای لایقتر, آگاه تر و زیرک تری به جامعه معرفی میگردند.دومین مهارت مهم زندگی, مهارت حل مسله میباشد. هیچ زندگی را نمیتوان یافت که خالی از مشکل و دشواری باشد. همه به نوعی در زندگی روزمره خود با مشکلات و دشواری های گوناگونی درگیر اند که در تلاش حل شان بر می آیند. اما اینکه از چی راه و روش به حل آنها میپردازند و از چی مهارت های اسفاده میکنند نتیجه را دگرگون میکند. هیچ راه رهایی از مشکلات عرصه های متفاوت زندگی نیست.


تنها راه, یافتن راه حل آنها و برطرف کردن شان میباشد. مهارت حل مسله دقیقن به این امر میپردازد. نخست از مشکلی که فرد با آن دست و پنجه نرم میکند یک تعریف دقیق می دهد و بعد به شناسایی و ارزیابی راه حل های متفاوت برای حل آن میپردازد. در نتیجه با برگزیدن بهترین مورد به برطرفی مشکل میپردازد.مهارت تفکر خلاق سومین مهارت از سلسله مهارت های ده گانه زندگی می باشد. خلاقیت اساس تمام پیشرفت های نوین را میسازد و هر روز بر اهمیت خلاقیت در زندگی افزوده میشود. با درنظرداشت مشکلاتیکه هر روزه با آن دست به گریبانیم و مشکلات تازه ایکه هر روزه در زندگی ما ایجاد میگردد, پرداختن به حل بعضی ها بسیار دشوار و پیچیده است. تاجاییکه گاهی در مقابل بعضی دشواری ها و مشکلات خیلی ها سر تسلیم فرود می آورند و آنها را از جمله غیرممکن های زندگی میپندارند.در این میان نقش کسانی برجسته تر میگردد و بیش از دیگران اهمیت می یابد که از قوه, استعداد و مهارت خلاقیت برخوردار باشند و بتوانند خلاقانه بیندیشند تا راهای تازه ای ایجاد کنند و دست به حل مشکلاتی بزنند که بیش از این پیشینه نداشته اند. مهارت تفکر خلاق بحیث یک مهارت سازنده, مردم را به متفاوت اندیشیدن, ایجاد راه حل های متفاوت و ویژه فرا میخواند. آنهاییکه بتوانند این مهارت را در ذهن خود نهادینه کنند منشع اختراها, ابداع ها و ایجاد های سازنده زیادی خواهند بود.تفکر خلاقانه یا خلاقانه اندیشیدن اساس و پایه کارهای بزرگ زیادی در سطح جهانی و جامعه های گوناگون گردیده است. بیشتر پدیده های بزرگیکه امروز وجود دارد, اساس و پایه شان همین خلاقیت های فردی بوده اند که سرانجام به سطح جهانی گسترش یافته اند و سبب گردیده اند که ملیون ها و گاهی حتا ملیاردها انسان دیگر نیز از آن بهرهمند گردند. فقط نگاهی به ابزارهای کاربردی جهان نوین بیندازید, خود جایگاه و اهمیت شان در زندگی امروزه بشر را درخواهید یافت. 


دوستهای عزیز برای دریافت مقاله های تازه من مهرورزید و به این نشانی رفته و عضو صفحه من در تارنمای فلم انکس شوید. 


همچنین برای مطالعه مقاله های پیشین من میتوانید به صفحه مقاله های من در تارنمای فلم انکس سربزنید. 

About the author

160