کیبورد

Posted on at


 


کیبورد 


یکی از ابزار های ورودی است و تمام حروف الفبا، علایم، اعداد و کلید های دیگر در روی آن قرار دارد.


1_ کلید های حروف :


به روی  کلید های حروف الفبا و علایم نشان داده شده است و در صورت فشار دادن هر کلید حرف مورد نیاز نوشته میشود.


2_ کلید اعداد:


این اعداد در ردیف بالای حروف الفبا قرار دارد.


اگر هر عددی را که خواسته باشیم در صورت کلید کردن نوشته میشود


.


(Shift)3_ کلید شفت:


چون تعداد کلید های کیبورد زیا د است زیادتری از کلید ها برای نوشتن دو حرف به کار میرود در صورتیکه خواسته باشید حرف دوم را بنویسیم شفت را گرفته وعدد مورد نظر را کلیک میکنیم..


(Caps lock)4_ کلید کپس لاک:


این کلید در سمت چپ کیبورد قرار دارد و با یک فشار دادن فعال میشود وظیفه این کلید بزرگ شدن حروف میباشد._


  5_کلید سپیس بار:


از جمله یکی از طویل ترین کلید ها در روی کیبورد میباشد و در قسمت پائینی کیبورد قرار دارد و در وقت تایپ برای دادن فاصله بین حروف از آن استفاده میشود


.


6_کلید بک سپیس:


با فشار دادن این کلید یک یک حروف را ازمتن تان حذف میکند.


(Delete)7_کلید دلت:


این کلید بخاطر حذف کردن است اگر در یک متن خواسته باشیم یک متن،جمله و یا یک کلمه رو نشانی کرده و توسط این کلید میتوانید آن را حذف کنید.


(Enter)8_کلید انتر:


این کلید به معنایی اجرای فرمان مورد نظر است و در وقت نوشته کردن


با فشار دادن این کلید کرسر به یک خط پائین رفته و خط جدید را آغاز میکنیم


.


(Tab)9_ کلید تب:


در صورت فشار دادن این کلید کرسر از یک کالم به کالم دیگر منتقل میشود.


(Ctrl)10_کلید کتنرول:


این کلید به صورت ترکیبی با کلید های دیگر کار های مختلفی را انجام میدهیم و از جمله کلید های پر کاربرد کیبورد (Alt)میباشد و همچنان کلید آلت


11_کلید اسکپ:


با این کلید میتوانید از یک پروگرام یا برنامه خارج شد


.


12_کلید تابعی:


کلید های تابعی در ردیف بالایی کیبورد قرار دارد و کاربرد های مختلف دارد مثلا: با انتخاب (اف یک) پنجره کمک ظاهر میشود.


13_کلید جانبی، اروکی:


در قسمت راست کیبورد قرار دارد که معمولا در نرم افزار های بازی استفاده میشود  جهت حرکت سمت های پائین، بالا، راست، چپ استفاده میشود14_ پرینت اسکرین:


در صورت قشار دادن این کلید میتوانید از صفحه کامپیوتر خود عکس بگیرید.


(Pg up)15_ کلید پچ اپ:


در صورت فشار دادن این کلید در نرم افزاری که قرار دارید مثلا به بخش( ورد) میتوانید یک صفحه بالا بروید


.


(Pg dn)16_کلید پچ دون:


در صورت فشار دادن این کلید در نرم افزاری که قرار دارید مثلا به بخش( ورد) میتوانید یک صفحه پائین بروید.


17_کلید انزرت:


هر گاه در حال تایپ یک موضوع باشید در صورت فشار دادن این کلید میتوانید آن را غیر فعال کرده و از حذف آن جلوگیری کنید


.


(Home)18_کلید هوم:


اگر شما در حال تایپ کردن هستد و میخواهید به مکان اصلی بروید از این کلید استفاده کنید.


(End)19_کلید اند:


اگر شما در حال تایپ کردن هستید و میخواهید به انتهای متن خود بروید از این کلید استفاده کنید.


(Windose)20_کید ویندوز:


با فشار دادن این کلید استات مینوی شما باز میشود و دو عدد از این کلید ها به قسمت راست و چپ قرار دارد


.


21_کلید های ماشین حساب:


این کلید در سمت راست کیبورد موجود است که با آن ها میتوانیم کار های حسابی خود را انجام داد.


این معلومات توسط  رقیه اکبری برایتان داده شد امید که برای همه ی شما خواننده گان عزیز آموزنده تمام شده باشد.


                             About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160