عنعنات و بازی های مروج افغانها:

Posted on at


خداوند بزرگ را  شکرگذارم که باوجود آوردن انسانها نعمتهای فراوانی را در دسترس انسانها قرار داده تا بوسیله این نعمتها انسانها بتوانندزنده گی خوشی را سپری کنند.


زنده گی درافغانستان کاملا متفاوت بادیگر کشورها بوده چراکه افغانها با عنعنات ورسم و  رواج های خاصی زنده گی خویش را میگذرانند. البته  از جمله  رسومی که در  فصل اول سال افغانها انجام   میدهند ، که افغانها  همیشه  منتظر این  فصل هستند . همین  فصل  (بهار)  است .  با آمدن این فصل قشنگ طبیعت  لباس سبز رنگی را بر تن کرده وافغانهابا چنین کار های دیدنی از این طبیعت


زیبا لذت میبرند. 


 


  این فصل که از ماه حمل آغاز میشود،با آغاز شدن این فصل تمام کوه ها ، دشتها  و  تپه ها سر سبز ودیدنی شده و مردم بخاطر لذت بردن از این ایام ، به تفریح  رفته وخود را از این طبیعت زیبا آگاه میسازند.


در بسیاری ازخانه ها سفرهً هفت سین را هموار کرده همراه با عضای فامیل ، دوست ها وخویشاوندان خویش لذت میبرند ،همچنان پختن سمنک درهمین فصل ، در افغانستان مروج است.سمنک یک نوعی از سبزی ها بوده که پیش از رسیدن فصل بهار یک دستمال نخی را در ظرفی هموار میکنند ودانه های گندم را بعد از شستن بر رویی آن  میریزند بعد از ریختن دانه های گندم ،  توسط آب باران سبزه های قشنگی میروید بعد آنها را در ظرفی انداخته ومیپزند.


 


همچنان در مزار شریف جشن نوروزی  را نسبت به دیگر ولایتهای افغانستان به گونهً ویژه برگذار مینمایند که بنام میلهً گل سرخ یاد میکنند، بطور مثال:در هر سال با آمدن فصل بهارپرچم سبز زیارت مولاعلی را تحت مراسم ویژه بلند میکنند .


 


بجز ازاین رسم ورواجها  در افغانستان ، بازی های  محلی دلچسپ ودیدنی  وجود دارد  که تمام مردم افغانستان با این بازی های جالب شناخت کامل دارند که عبارت اند از:


  مسابقهً بزکشی :بزکشی در افغانستان مروج بوده که توسط اشخاص ماهر این مسابقهً جالب محلی اجرا میشود یعنی  هر طور شخصی قادر به انجام دادن این کار نمیباشد زیرا بسیار مسابقهً دشواری به نظر میرسد.


 


  گوشتی گیری:گوشتی گیری که از جمله بازی های محلی بوده که هر سال با برگذاری مراسم خاصی این مسابقهً دیدنی اجرا میگردد، زیرادر این بازی مهارتهای زیادی بکار رفته است بناً این بازی هم به  اشخاص با تجربه نیاز دارد.


 


 


ویکی از بزرگترین  بازی های که در افغانستان مروج است به این بازی تمام مردم حتی اطفال هم  علاقمند میباشد ، عبارت از  بازی کاغذ پرانی بوده  که این بازی هواداران خاص خود را دارد.


 


تمام  این کار های دیدنی به سمع تان رسانده شد  اززمانهای قدیم مروج بوده وهمین قسم نسل به نسل زنده گی زیبا شان را با چنین رسوم زیبا میگزرانند.


 وهر انسان بادیدن این رسوم وعنعنات رویش تازه شده و روز به روز شاداب و باطراوت میشود.About the author

Asila488

Asila (Safa) was born in 1373 in Herat province of Afghanistan

she is in 12 class in Tgrobavi high school

Subscribe 0
160