خدایا تورا فرا میخوانم.....

Posted on at


 


خدایا تو را در نیمه شب هایم فرا میخوانم.....


خدایا چند وقتیست با تو خلوت نکرده اماگر چه بنده ای خوبی نیستم ولی میخواهم به مناجات من نیز گوش فرا دهی...


خدایا از هر آن چیزیکه به من اعطا کردی متشکرم....


خدایا آرزو های مرا برآورده کردی سپاس گذارم....


اما ای خدای مهربانم بزرگترین آرزویم چرا در لیست انتظار صف کشیده..؟؟؟


باور کن این آرزو های از هر آن آرزوی که برای بندگانت برآورده کنی بالاتر استای خدا یاری ام کن....


مرا شرمنده مساز


دوستان ما که صحت یابی شان برایم از همه چیز مهمتر است را شفا بده...


آنها امید از این دنیا را قطع کرده اند....


ای خدا اجازه نده امید شان از تو قطع شود....


ای خدا این طفلان معصوم یا رب بی گناه اند...


مگر انسان بد کار کم بود که اینانی که هنوز خود را نشناخته اند به مرض های گوناگون مبتلا شوند...؟؟؟؟خدایا به حرف های بنده حقییرت گوش کن مسلمانانت التماس دعا کرده اند...


ای خدا نکند روزی گویند چرا خدایت به دعاهایت گوش نداد حتمأ دوستت ندارد....


این فرصت را برایشان نده میدانم که دوستم داری....


پس ای خدا به حرف های من و مسلمانانت گوش دل فرا ده و دوستان مارا صحت یاب کن....


یا رب مرا ببخش 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160