بسم الله الرحمن الرحیم

Posted on at


با یاری خداوند با نام و یاد اوبا نیت و اخلاص الهی شروع میکنم


خدای که بر همه لطف دارد و همیشه لطیف و مهربان است هر کاری که با نام و یاد خدا شروع نشود به انجام مطلوب نمی رسد بسم الله: خدای کردن کارهاست پیامبران نیز شروع کار های شان با بسم الله.....بوده است همچو نوح(ع)که کشتی خودرابا نام الله به آب انداخت وبا نام او متوقف کرد شروع هر کاری به نام خدا رمز عشق به خداست وتوکل بر او نشانه بندگی انسان درپشگاه خداست یعنی این که خدایا همواره به یاد تو ام و با یاد تو شیطان را از خود فراری میدهم وبه کمک یاد تو یادت را در دلم زنده نگاه میدارمسینمای نماز در ائینه وحی


خود عبادت عنوان عامی است که نمونه های فراوانی را در بر میگیرد و تنها در نماز خلاصه نمی شود .....حج,روزه,امر به معروف ونهی از منکر,جهاد,طلب روزی حلال,خدمت به همنوهان,نیکی به پدر و مادر,پرداخت خمس و زکا ت همه وهمه عبادت هاست ولی در میان عبادت ها «نماز»برجستگی و درخشندگی خاصی دارد و جلوه روشن تر عبادت وپرستش خداوند به حساب می اید نماز بزرگترین عبادت و مهمترین سفارش همه انبیاءاست حضرت محمد«ص»نماز را نور چشم خود می داند و می فرمایند نماز فریضهءاست که خدا را به یاد مردم می اورد و پیمان خدا با مردم است


نماز،سینمای مکتب است


نماز،دوای تکبر است


نماز وسیله تشکر و سپاس از نعمت های الهی است عمودو پایه دین،کلید بهشت،وسیله سنجش وشناخت مردم و از بین برنده گناهان و پاک کننده دل و جان انسان است.......


نماز تنها عبادتی است که در هیچ حال از عهده انسان ساقط نمی شود و حتی در میدان جنگ و در شرایط اضطراری وبیماری و در هنگام غرق شدن.......


نماز اعلام بنده گی در برابر خداو زیر بار نرفتن در مقابل ظالمین و ستمگران است وزنده نگهداشتن سنت رسول الله استروز پنج وقت نماز با شرایط کامل در پیشگاه خداوند استادن و نعمت های او را یاد کردن و از او حاجت و نیاز خواستن همچو شستشو در نهر ابی است که چرک ها و الوده کی ها را پاک میکند


نماز اولین سوال در روز قیامت است اگر پذیرفته نشود کار های دیگر ها غیر مقبول است نماز عبادتی است که برای عاشقان خدا شیرین است ولی برای منافقان تلخ و سنگینکوبنده شیطان و مایوس کننده اوست.


حضور در برابر افرید گار است... هماهنگی با همه ذرات عالم است چرا که جهان محراب وسیعی است که همه کائنات در ان به عبادت و سجود در برابر خدا مشغول اند و هم چنین قران کریم دستور میدهدکه به وسیله «صبر»و«نماز»از خداوند یاری بطلبید 


مرز میان اسلام و کفر ترک عمدی نماز است چگونه مدعی مسلمانی است انکه رابطه خودبا خدا را بریده و از نماز روی گردان است ... رسول خدا می فرماید


«هر که عمدا نماز را ترک کند کفر ورزیده است »About the author

160