منتظر فرصت نباشید آن را خلق کنید

Posted on at


در طول زندگی انسان فرصت های زیادی هست که به دست او می آید و هر فردی نظر به دید خود از این فرصت ها استفاده میکند، بعضی ها سعی دارند تا از این فرصت ها برای داشتن آینده ای بهتر و پله ای برای صعود به مرحله بالاتر استفاده کنند، و بعضی ها هم میخواهند تا از فرصتی که برایشان پیش آمده برای پیشبرد لحظه ای مشکلات خود استفاده کنند.فرصت در واقع چیزی است که انسان با آن می تواند تغییری را بوجود بیاورد، در واقع چیزی است که میتواند با آن زندگی بهتر و راحتتری داشته باشد. بعضی ها در موقعیتی قرار دارند که فرصت ها برایشان آماده است، بطور مثال فردی که ظاهری زیبا دارد، همیشه پیشنهادهای مختلف بخاطر ظاهر زیبایش دریافت میکند، بطور مثال فردی که فیزیک بدنی خوبی دارد نیز در بخش های مختلف از وی دعوت میشود تا کار کند، اینها همه فرصت هایی هستند که بدست انسان می آیند.


 


اما واقعیت چیزه دیگری است ، با وجود داشتن فرصت های زیاد اگر فرد علاقه ای به استفاده از آنها نداشته باشد انتظار تغییر و پیشرفت را از وی نمیتوان داشت،  تنها زمانی میتوان به رشد و پیشرفت فرد امیدوار شد که وی  نه تنها از فرصتهایی که پیش رویش می آید استفاده کند بلکه برای ساختن فرصت نیز خلاقیت داشته باشد، فرصت را باید خلق کرد نه اینکه منتظر آن بود. 

About the author

160