محافظ ادبیات کشورمان باشیم

Posted on at


ادبیات یک کشور با ارزش ترین دارایی آن کشور است ، ادبیات معرف فرهنگ مردم یک کشور میباشد ، حفظ و نگهداری ادبیات کشورمان وظیفهء تمام ما میباشد ، هرگز نباید اجازه دهیم تا کدام فرهنگ غریبه ای وارد ادبیات مان شود اما متاسفانه امروزه شاهد بسیاری از واژه هایی هستیم که وارد فرهنگ ما شده اند ، مردم در گفتارشان بسیاری از واژه های بیگانه را مورد استفاده قرار میدهند و گاهی معنای آن واژه را نیز نمیدانند


 


باید مطابق با ادبیات کشورمان صحبت نماییم ، بنویسیم ، بخوانیم و رفتار نماییم ؛ باید ارزش ادبیات کشورمان را به دیگران نیز بفهمانیم تا آنها هم از به کار بردن واژه های بیگانه خود داری کنند ، افغانستان دارای ادبیاتی با ارزش و خوب میباشد که این ادبیات از گذشته گان مان برای ما به ارث مانده   و غنی و پر بار میباشد


 


شاید قدر این میراث بزرگ را ندانیم ، اما وقتی به اطرافمان بنگریم واضحا از پشیمانی بسیاری از مردم درس میگیریم ، بطور مثال زبان نوشتاری کشور تاجیکستان که از فارسی به سیریلیک تبدیل شد ؛ اکنون برایشان دردیست و دوایش نیز بسیار مشکل است


 


کشور ما افغانستان در گذشته دارای شاعران و نویسنده های زیادی بوده است که امروزه آثارشان در دست ما قرار دارد و از آن استفاده میکنیم ، ما هم باید تلاش کنیم در این عصری که قرار داریم در زمینهء شگوفا کردن ادبیات کشورمان تلاش کنیم و این فرهنگ خود را به دیگران هم تبارز دهیم و همانند شاعران و نویسنده های گذشتهء مان شاعران و نویسنده هایی داشته باشیم تا باعث افتخار کشور مان گرددنویسنده : امید دورانی


برای رفتن به بلاگ قبلی روی لینک کلیک کنید


http://www.filmannex.com/blogs/121232/121232About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160