معتــــاد به تریــاک بنـده تریــــاک

Posted on at


تریاک مواد مخدری که بیشترین فیصدی کشت آن در افغانستان به ثبت رسیده است.تریاک از گیاهی یه نام خشخاش بدست می آید و برای اینکه تریاک را از خشخاش بدست بیاورند و تهیه کنند در ابتدا خشخاشی که نارس (نرسیده و خام) را با یک وسیله ی تیز مانند تیغ یا چاقو میبرند ؛ شیره ی سفید رنگی که در داخل آن است ذره ذره بیرون آمده و بعدا آنرا جمع آوری می کنند و بعد از طی مراحلی آن را می جوشانند و موادی بنام تریاک آماده به مصرف می شود.تریاک از جمله دخانیاتی استکه باعث ایجاد اختلال روحی و روانی برای انسان می شود. این هم همانند دیگر مواد مخدر ضررهای جانبی خاص خود را دارد.تریاک باعث کاهش فشار خون و افزایش بسیار قند می شود. و هم چنان عمر انسان را روز به  روز کم می سازد. زمانیکه انسان از تریاک استفاده می کند ، تریاک کم کم در ذره ذره ی کرویات خون جای گرفته و بدن به مصرف این مواد عادت میکند تا جائیکه اگر مصرف نگردد شخص معتاد باعث اختلال روحی و روانی می شود ، روی اعصاب تاثیر نا به هنجاری می گذارد ، باعث بدخلقی و بد اخلاقی طرف می شود و مقاومت بدن را بسیار ضعیف می سازد و فعالیت های نورمال و طبیعی را تحت تاثیر قرار داده باعث مشکلات غیر قابل تحمل می شود حتی دارو و درمان های پزشکی برای چنین اشخاص تاثیرگذار نخواهد بود.تریاک با وجود تمام ضررهای خود دارای موادی است که در طبابت به اندازه ی کمی در کنترول مریضی هایی مثل: سرفه، اسهال، ریزش، افسردگی و غیره استفاده می شود.تریاک باوجودیکه بدن را ضعیف می سازد اما بعد از استفاده ی آن شخص قدرت و توانی اش بسیار زیاد شده و تا وقتی که مشتقات تریاک در بدن است انسان می تواند کارهای ثقیل و بسیاری را بدون کدام خستگی انجام دهد. ولی با این وجود باز هم عوارضی که در بدن بوجود می آورد غیر قابل ترمیم و اصلاح می باشد و شخص معتاد گویی بنده ی تریاک می شود.کشت این گیاه در تمام ممالک به خصوص در افغانستان غیر قانونی است ولی با این وجود طبق گزارشات سازمان ملل ، افغانستان کشوری است که بیشترین فیصدی زرع این گیاه را به خود اختصاص داده است و هر سال قیمت فروش آن نسبت به سال قبلی بیشتر می شود . اگر چه مبارزات علیه منع کشت تریاک توسط مبارزین جریان دارد اما با آنهم افغنستان در صدر کشورهایی است که تریاک را کشت و به فروش می رساند.


زهرا نزهتAbout the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160