"فعـالیـت هـای وامـن انـکس و بازسـازی مراکـز آیتــی در مکــاتب شهر کابــل" لیســه عالـی آمنـه فـدوی

Posted on at


پروِژه ی وامن انکس افتخار دارد که یکی دیگر از فعالیت های خود را در عرصه ء خدمت به خانم ها و دخترهای افغانستان به انجام رسانید. در همین روزهای اخیر وامن انکس طی فعالیت های بینظیر خود توانسته است که با وزارت معارف تعاهد نامه ای را در رابطه با فعالیت هایشان در عرصه خدمت به متعلمین مکاتب بدست بیاورد. و اولین دست آورد وامن انکس ،مکتب آمنه فدوی میباشد که با شروع سال تحصیلی فعالیت ها و آموزش های خوش را در این مکتب آغاز خواهد کرد و از بعد از آن تمام مکاتبی را که به صنوف کمپیوتر نیاز داشته باشند را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.معلومات در مورد مکتب آمنه فدوی:


مکتب آمنه فدوی در سال 1339 تاسیس شد و در سال 1345 این مکتب متوسطه شد و در سال 1350 از متوسطه به لیسه ارتقا یافت. اولین مدیر این مکتب  محموده عابر بود.این مکتب شامل 3 بلاک اساسی است و در 2 تایم مشغول به تدریس میباشد و هر ساعت درسی 45 دقیقه میباشد و این مکتب شامل 4750 شاگرد اناث میباشد


چرا این مکتب به این نام مسمی شد؟


آمنه فدوی در سال 1272  17 ربیع الاول در کابل بدنیا آمد . وی شاعر، سخنور، حافظ قرآن و ادیب بود. تفسیر شریف را میفهمید. 2 بار به حج شریف رفته بود و بار دوم در حین بازگشت به وطن در راه جان خود را از دست داد و مقبره شان در کنار قبر حضرت بلال ع واقع است.بنا به فعالیت هایئکه این خانم در عرصه علم و تحصیل داشتند وزرات معارف تصمیم گرفتند تا مکتبی را به نام شان ایجاد کنند و از آن زمان تا اکنون به همین نام مسمی میباشد.


وامن انکس کابلAbout the author

womensannex-kabul

Women's Annex Kabul is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts on Women's Annex can range from as little as $5 per month…

Subscribe 0
160