خاطره یک معلم

Posted on at


           معلم مظهر الطاف یزدان               معلم منبع فرهنگ و عرفان


           معلم پادشاه ملک معنی است           معلم رهنمای جمله انسان


 


من معلم یکی از مکاتب های دولتی در شهر زیبایی هرات هستم .مضمون که من تدریس میکنم با زبان و ادب ، شعر ، مقاله ،داستان بستگی دارد.روزی از روزهاکه به صنف رفتم بعد از تدریس خواستم یک یادی از پدر های زحمت کش داشته باشم،از شاگردان خواستم تا هر کدام به پاس زحمت های که پدر شان کشیده مقاله در باره پدر بنویسند و بعد گفتم:تا مقاله ها را به خانه برده به پدر و مادر تان بخوانید.باید یاد آورشوم که دوره ابتدایی را تدریس میکردمفردا آن روز یکی از مادر هاآمد و در باره مقاله که فرزند ش نوشته بود با من صحبت کرد و گفت:که پسرم پدر ندارد و از سن دو سالگی پدر اش وفات نموده و مقاله را به من داد تا من هم مطالعه کنم.با زبان کودکانه خود نوشته کرده بود.در آن از جملات عشق ومحبت سخن گفته بود: که پدر دوست دارم به اندازه دنیا، میخواهم در روز پدر، تحفه بخرم پدر جان ودر اخیر شعر برای پدر نوشته بودبعد از خواندن جملاتی که پشت سر هم نوشته بود،اشک در چشمانم جاری شد.....


ای کاش او هم با دیگر شاگردان صنف فرقی نداشت،ای کاش دست نوازش گر پدر از سر و صورت او کم نمی شد،ای کاش دنیا با اطفال خود بازی سر نوشت را شروع نمی کرد و بالاخره و اطفال خورد قربانی این سر نوشت نمی شدند.گرچه تمام تصمیم های روزگار دست ما نیست او کسی است که به خواست او زندگی ما آغاز و پایان می یابدگرچه این داستان خیلی بالایم تاثیر گذاشت،امابرای زندگی من یک شروع تازه بود و تصمیم گرفتم تا با شناخت شاگردان خود آنها را با روز گار و تقدیرو سر نوشت شان بیشتر آشنا کرده و آنها قبول کنند،که همه ما روزی خواهیم رفت.این هم به رضای خداوند متعال است اگر به زندگی و مرگ ایمان داریم پس به واقعیت ها هم خود را آماده کنیم.


گاهی خداوند(ج)آنقدر صدای تو را دوست داردکه سکوت می کند تا تو بگوی خدایی من!!!


ما باید همیشه شاکر خداوند(ج) باشیم ،که داده اش نعمت و ندادش حکمت است.


ودر اخیر شعر از رهی معیّری که میگوید:


احترام پدر


     مباش جان پدر غافل از مقام پدر               که واجب است به فرزند احترام پدر


     اگر زمانه به نام تو افتخار کند                 تو در زمانه مَکُن فخر جز به نام پدر


 About the author

sagharfakher

i am a teacher graduated
from literature faculty i like music sport cooking ....i want to improve in my work

Subscribe 0
160