محصولات زراعتی افغانستان

Posted on at


افغانستان یک کشور کوهستانی است با اب و هوای معتدل و هم چنین این کشور در قلب آسیا موقعیت یافته .این کشور دارای زمین های زراعتی حاصل خیزی است که 85% از مردم این کشور به زراعت روی آوردند,افغانستان کشوری است که سالیان متمادی مردم آن از طریق زراعت و مالداری امرار معیشت میکند .افغانستان کشوری است با اقتصاد ضعیف که تنها راه حل برای بالا بردن گراف اقتصادی روی آوردن مردم به زراعت و جایگزین کردن زراعت مکانیزه به جای زراعت براساس شیوه های قدیمی استدر زنده گی معاصر مردم بیشتر احتیاجات زنده گی خود راتوسط همین زراعت رفع مینمایند.طی سه دهه جنگ اکثرا متضررین ان زارعین ومالداران بودند .و همین باعث شد که زراعت کشور ما نسبت به دیگر کشور ها رشد عظیمی ننماید.طی سالیان پی در پی که در افغانستان جنگ و ناامنی بوده به همین دلیل زراعت افغانستان خوب انکشاف ننموده و یکی از دلایل ان را میتوان نبود وسایل و ماشین آلات زراعتی,کمبود آب و از همه مهمتر کو دهای کیمیایوی بیان نمودبا وجود افراد مسلکی و وسایل پیشرفته ی زراعتی میتوان زراعت افغانستان را ارتقا بخشیدبا وجود انکه تهداب اقتصاد افغانستان را زراعت و مالداری تشکیل میدهد و بدون زراعت افغانستان از لحاظ اقتصادی یک کشور ضعیف است.از جمله محصولات زراعتی افغانستان میتوان پسته؛انگور؛انار؛زعفران؛ستروس؛و از جمله یکی از محصولات زراعتی منفی افغانستان که تاثیرات ناگواری را بالای قشر جوان گذاشته تریاک و کشت ان در بیشتر ولایات افغانستان میباشد


.


 افغانستان بیشتر از محصولات زراعتی خود را به کشورهای خاور میانه از جمله پاکستان؛هند؛چین؛و دیگرها کشورها میباشد.در حالی که ما در کشورمان پوهنحی با نام زراعت داریم و محصلان به صورت عالی این رشته را میآموزند اما متاسفانه مطابق به رشته ی خود وظیفه نمیگیرند .من آرزو دارم تا روزی کشور زیبایم از لحاظ زراعت همانند دیگر کشورها پیشرفت  کرده و با دیگر کشورهای  پیشرفته ی جهان رقابت نمایدبه امید یک افغانستان آباد,آزاد, و پیشرفته.


 


 


 


 


 About the author

asmajan

اسما محمدی هستم در سال 1377در شهر هرات متولد شدم هم اکنون شاگرد صنف 9 در مکتب محجوبه هروی هستم

Subscribe 0
160