چرا جوانان به مواد مخدر روی میاورند وچه ضررهای دارد

Posted on atمهمترین عامیلی که باعث میشود جوانان به مواد مجدر روی بیاورند فقر است خود فقر عبارت از نداشتن مواد اولیه زنده گی که انسان به آن ضرورت دارد و همچنان فقر یکی از مصیبت های است که در طول تاریخ بشر را رنج داده و می دهد از اثر همین فقر و تنگدستی برای بسیاری از جوانان و نو جوانان مشکلات روحی پیدا میشود و بسیاری از جوانان از تحصیل شان باز میمانند و باعث میشود که در تمام عمر شان بی سواد باشندو همچنان بسیاری از جوانان و نو جوانان روی به مواد مخدر میاورند و معتاد میشوند این ها چیزهای است که از اثر فقرجوانان ونو جوانان به این چیزها مبتلا میشوند .دلیل دوم بیکاری است بیکاری هم از جمله مشکلاتی است که جوانان به مواد مخدر روی میاورند زمانی که در کشور ما سهولت کار فراهم برای جوانان فراهم نباشد باعث میشود که جوانان به کارهای خلاف دست بزنند به راه های بد قدم بگذارند و در اثر بیکاری جوانان باعث میشود که قتل کنند دزدی کنند و از همه مهمتر به مشکلات روانی دچار میشود و یا هم معتاد میشوند .مواد مخدر موادی است که مصرف آن انسان را دچار اختلال میسازد و همچنان تریاک از جمله خطرناک ترین مواد مخدر است که باز از تریاک مواد خطر ناک دیگری مثل هیرویین ساخته میشود به همین خاطر کشت و تولید مواد مخدر مشکلاتی فروانی برای دولت و ملت ما بوجود آورده است مانند مانع شدن از کشت محصولات مفید .اعتیاد تشدید فساد اداری و نا امنی و خشونت را در جامعه به بار آورده است تمام جوانان و نو جوانان به منظور کسب لذت و ایجاد نوعی از دگرگونی های جسمی و روانی آن را سوختانده و بوی آن را استشناق میکنند و همچنان خود دخانیات انواع زیادی دارد که در کشور ما مردم پیشتر به نام سگرت، چلم، تنباکو، چرس تریاک و هیرویین آشنای دارند و همچنان نسوار دهن و نسوار بینی اگر چه سوختانده نمیشود اما از جمله مواد مخدر به شمار میرود. مصرف مواد مخدر سالانه مایه رنج بسیار و تحمل هزینه های بی شماری اقتصادی و اجتماعی شده و میلیون ها نفر را از مردم جهان را به کام مرگ فرو میبرد و همچنان در جهان هر ۹ ثانیه یک نفر به دلیل استفاده مواد مخدر می میرد و همچنان تحقیقات علمی ثابت کرده که از جمله ۱۵۰۰ حالت سرطانی به جز از ۸ حالت دیگر همه از اثر استعمال مواد مخدر به وجود می آید و همچنان سرطان شش در میان مردان نسبت به زنان پیشتر به وجود میاید و همچنان استعمال نسوار و سگرت نه تنها باعث بوجود آمدن سرطان شش میشود بلکه سرطان لب گلو و حنجره را هم در پی دارد و همچنان استعمال مواد مخدر همه انساج قلب را تخریب میسازد و پیشتر مصرف کننده گان مواد مخدر به دلیل از کار افتادن شریانهای


شان دچار مرگ ناگاهانی سکته قلبی و سکته مغزی میشوندآرزو سادات


گوهرشاد بیگم.About the author

160