آلودگی هوا وچالش های پس از آن

Posted on at


 

هوا که دارای مهم ترین عنصر برای حیات انسانها یعنی اکسیجن است از جمله موارد مهم در زندگی ما به شمار میرود.  

انسانها همیشه به هوای پاک نیاز دارند برای تنفس وهمه ما فصل بهار را دوست داریم چون هوا پاک ومعطر است .
اما از این ها که بگذریم دیده میشود که آلودگی هوا در دنیا هر روز در حال افزایش است حتی در پیشرفته ترین کشورها حیات انسانها را به خطر مواجه ساخته است.

 

 

 

 

 

ومتاسفانه این مشکل در کشور ماهم روز بروز در حال افزایش است خصوصا در شهرهای پرجمعیت .

در گذشته ما این مشکل را نداشتیم چون اکثریت مردم در دهات زندگی میکردند وشهر ها معمولا نفوس کمتری داشت فابریکه ها کمتر وجنگلات بیشتر بوده است ومردم بیشتر از نیروی انسانی استفاده میکردند.

اما امروزه که در حال پیشرفت هستیم وشهرها درحال توسعه این مشکلات آلودگی هوا نیز در حال افزایش است.

که عوامل مهم آن عبارت از استفاده از مواد سوختی بی کیفیت مانند نفت ,گازومواد تصفیه نشده دیگر سوختی است که مردم در وسایل نقلیه وماشین آلات از آن کار میگیرند.


وزیاد شدن فابریکه های صنعتی درنزدیکی شهرها که خود اثر نامطلوب به جای میگذارد فابریکه ها خوب است داشته باشیم چون اقنصاد ما را تقویت میبخشد اما باید در جای مناسب ودور از شهر باشد.

واستفاده از پلاستیک در کوره های خشت سازی ودیگر کارخانه ها خود خطر ساز است .

 

 
اجزای گازی ازجوزمین هستند که به اثر گلخانه ای کمک میکنند .(GHGS)وگازهای گلخانه ای

 که برخی ازاین گازها بصورت طبیعی در زمین وجود دارند اما بعضی دیگر در اثر فعالیت های بشری به وجود می آید .اما عدم اطمینان در باره این موضوع وجود دارد که واقعا هوا چگونه نسبت به این گاز ها تغیرات رانشان میدهد.

وتاثیرات این آلودگی بالای گرم شدن اتومسفیر جهان است واین مشکل شامل همه کشور هاست.

 

 

 

 

ودرآخر میخواهم بگویم بارز ترین مشکل درآلودگی هوای شهرهای کشور ما عدم موجودیت سرک های معیاری واستندرداست .

هنوز هم میبینیم که در شهرهای بزرگ کشور ما سرک ها خاکی هستند وگرد خاک ناشی از عبور ومرور وسایط نقلیه هوای شهر را دیگر هم آلوده میکند ومردم بیشتر به امراض تنفسی مصاب میشوند وصحت شان درخطراست.


دولت باید درین عرصه توجه جدی داشته باشد سرک ها را اسفالت وهمچنان جلو وارد شدن مواد سوختی بی کیفیت وقطع درختان وجنگلات را بگیرد چون آگاه هستیم که بیشتر در ولایات شرقی کشورمان جنگلات بطور خودسر قطع میگردند وبه کشور پاکستان انتقال داده میشود.

واین مسئله چون به حیات وصحت همه ما ارتباط دارد پس هریک از ما مسئول هستیم ماهم باید تلاش کنیم وباغرس نهال دراین تلاش سهیم شویم تا برای فردای خود هوای پاک را هدیه بدهیم .

هنوز فرصت است اگر بخواهیم.                About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 0
160