بازهم تقلب در انتخابات 1393 ..

Posted on at


بازهم تقلب در انتخابات 1393  ..


چرا باز تقلب ؟


امروز با هم مثل سابق وطبق روال گذشته مسئولان انتخاباتی ما بخاطر سها انگاری و بی تفاوتی شان مردم را مایوس پس به خانه های شان روان کردند بازهم به شورشوق مردم توجه نشان ندادند و بتمام خواسته های این ملت رنج دیده که بخاطر تعیین سرنوشت شان امده بودند همچو یک فکر بی ثبات زیر پای کردند دیگر بس است تا کی باید این ملت با این مشکلات شان دست وپا نرم کنند دیگر تاکی ایا این کشور اصلاح هم خواهد شد امروز تمامم مشکلات بخاطر بی لیاقتی بزرگان وپلانهای از قبل تعیین شده.  و به همه امید مردم این کشور لگد زده شد حیف ما به این کشور .


 


 


 


و حیف این ملت که در زیر دستان شما خائینان دولت زندگی میکنند وشما جز سو استفاده کردن ازین مردم ساده ما کاری نیا مختید امروز 16 حمل سال جاری 1393 ه ش مطابق به 2014/5/4 میلادی است انتخابات افغانسانس از انتظارات زیاد مردم وکاندیدای ریاست جمهوری است از سال گذشته این ملت بی صبرانه انتظار کشیدند تاکه روزی مثل امروز برسد تا سرنوشت مردمو  وطن شان را تعیین کنند تمام خطرات را به جان شان خریدند از همه زندگی شان گذشتند بخاطر یک رای که تعیین کننده سرنوشت شان است اما چی شد انگار همه انتظارات همه امید ها همه ارزوهایشان را بزرگهای این کشور لگد مال کردند وانهارا مایوسانه به خانه های شان برگرداندند .


 


 


 


اما چرا تا اوروز تمام رسانه تمام بزرگانشما از تبلیغ کردن زیاد کم بود جان بدید وحالا که این مردم بی صبرانه از ساعت 6 صبح 16 حمل 1393 حتی از کسانیکه مسئول بخش مستقل انتخاباتی است زود تر امدند و شما انهارا نا امید به خانه هایشان روان میکنند همه این مشکلات از بی لیاقتی و اهمیت ندادن شما به مردم خود و رای شان بوجود امده بابا تعیین کننده سرنوشت خودتان زندگی وکشور تان همین مردم است پس چرا به خواسته های شان اهمیت قایل نمیشید .


 


 


 


سوال این ملت اینست که ایا شما جمعیت مردم را در پروسه های که کاندیدان ریاست جمهوری اشتراک میکردند ندیده اید ؟ ایا شما کارتهای رای دهی که به مردم داده شد به خاطر نداشتید ؟ و یا ایا مردم را در تعیین نکردن وبی مسئولیتی شان در مقابل وطن شان مثل خو فکر کرده اید ؟ امروز مردم ما پیشرفت کرده اند به ارزش رای دادن شان پی برده اند دیگر فهمیده اند یک رای ما  سرنوشت هزاران هموطن مارا تعیین میکند و این را وجیبه ملی و دینی خود بحساب اوردند و درک کرده اند که دیگر این کشور به تحولات خوب چشم گیری نیاز دارد و ما باید رای بدهیم .


 


 


امروز جمعیت مردم افغانستان در سرتاسر افغانستان پر رنگ بوده و جمعیت چشم گیری را داشته است از ساعت 6 صبح مردم در پشت صندوقهای رای دهی رفتند وتا حالا که ساعت 45:5 دقیقه است منتظر هستند که رای خود رابدهند اما متاسفانه در بعضی ولایات بشمول ولایت هرات که جمعیت مردمش نسبت به دیگر ولایات زیاد بوده مردم در قسمت رای دهی شان به مشکل خیلی جدی و عمومی برخوردند . ان هم کمبود اوراق رای دهی در تمام سایت های ولایت که حتی ولسوالی های این ولایت را هم دربر میگیرد امروز مردم تمام روز شان را به انتظار سپری کردند تمام گرسنگی وتشنه گی شان را فراموش کرند ومنتظر دادن یک رای هستند .


 


 


 


البته ازین جمعیت زیادی که درین ولایت گرد هم امده بودند نصف شان ناامید پس به خانه های شان رفتند وازینکه به امید وارزو های شان توجه نشان داده نشد سخت پریشان هستند وسخت گله مند و سوالات زیادی از کمسیون مستقل انتخابات دارند و این انتخابات را غیر شفاف و غیر عادلانه میداندد وشایعه پخش کرند که این انتخابات قبول نخواهد شد مردم این ولایت به این فکر هستند که رای دادن ما به این انتخابات ارزیشی ندارد چون اقای کرزی از قبل ریس جمعور را تعیین کرده است و این هممه پلانهای ریاست جمهوری ازپیش تعیین شده است البته باید یاداور شد از کاندیدان ریاست جمهوری ما یکی از بین شان که دعوای ریاست جمعوری این کشور را دارد قاتل بیش نیست تمام زندگیش را به قتل وخون مردم الوده ساخت حالا میخواهد ریس جمهور مان شود و دیگری کسی که حتی بی ناموس گفته میشود جون خانم ندارد وتک وتنها با مادرش زندگی میکند که حداقل عمرش 60 ساله است


 


 


 


حالا شما بیندیشید که با همچو کسانی که ریس جمهور مان شوند عاقبت ما چی خواهد شد ما باز هم به این فکر ها نشدیم و هر گام خورا برای تعیین سرنوشت مان با یاد خدا گذاشتیم که افسوس با ادمهای بی مسولیت و بی لیاقتی که مسئولان  کمسیون مستقل انتخاباتی بودند مارا ناامید ساختند چرا شما در مقابل این ملت بی مسئولیت هستید در یکی از سایت های انتخاباتی ما اوراق انتخاباتی هست اما به مردم داده نمیشود و خود شان اوراق انتخاباتی را پر کرده به داخل صندوق های رای میندازند در حالیکه به مردم گفته شده که اوراق انتخاباتی خلاص شده است در سایت دیگری به مردم حق رنگه کردن انگشت شان را نمیدهند و با شکایت کردن مردم میگویند ما اختیار خورا داریم در برخی سایت ها که جکعیت مردم به 2000 نفر میرسد واوراق رای دهی موجود نیست بعد 3 ساعت انتظار وصبر کردن فقط یک صندوق اوراق رای دهی میاورند که 600 ورق بیشتر نیست .


این کارا چرا باید شود به نظر شما به این میگن انتخابات شفاف ؟ 


 


 


 About the author

nargeszaka

name:narges
l/n:zaka
graduated from 12 class
city:herat
country:afghanistan
born:1375/11/27
born place:herat
age/18

Subscribe 0
160