ابهام انتخابات 1393 افغانستان

Posted on atبعداز برگزاری موفقانه انتخابات شانزدهم حمل مردم افغانستان منتظر اعلامنتایج رای خود هستند رای که سرنوشت شانرا رقم خواهد زد 


کمسیون مستقل انتخابات چند روز گذشته نتیجهء قسمی از چند فیصد از آراء انتخابات را اعلام داشت که در آن کاندید مطرح ومحبوب مردم داکترعبدالله عبدالله آرای بلند را از آن خود کرده بود.


امیدواری های مردم ما دراین دوره زیاد است  اما سرنوشت آینده کشور بستگی به تصمیم دوکمیسیون مستقل انتخابات وکمیسیون شکایات انتخاباتی داردکه باید بی طرفانه اعلام کنند


 وبه تاریخ سی ویک حمل دور دوم نتایج قسمی انتخابات هم اعلان شد  نتایج چهل ونه درصد از آراء انتخابات ریاست جمهوری را که شامل 3,5 میلیون رای میشود که درآن بازهم داکتر عبدالله عبدالله با کسب 44,4 درصد از آراء در جایگاه نخست قرار دارد وبه همین ترتیب داکتر اشرف  غنی احمد زی وداکتر زلمی رسول در جایگاه دوم وسوم قرار دارند.


........اگرچه دیگر نامزدان واکنش های را نشان دادند اما


اینست آراء واقعی مردم اگر کمیسیون مستقل انتخابات همینگونه باشفافیت کارش را ادامه دهد ونتیجه آراء واقعی مردم افغانستان را بیان دارد مردم به نتیجه مطلوب خود خواهند رسید.


چون مردم ما در این دور آگاهانه به پای صندوق های رای دهی رفتند تا زعیم واقعی خود را انتخاب نمایند .وبا انجام این برای جهانیان گفتند که ما خود مان تصمیم خواهیم گرفت .


وطوری که دیده میشود در اعلام نتایج قسمی انتخابات داکتر عبدالله عبدالله در رای بلند قرار دارد که این نشان دهنده محبوبیت این نامزد در بین مردم است.وچند قدم بیش تا پیروزی نمانده است.


 با وجود این خوش بینی ها شکایات نیز نقش وتاثیر خود را در این روند بازی می کنند کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هم در حال بررسی شکایات رسیده درموردآراء است که نتیجه آن میتواند در اعلام نتایج انتخابات تاثیر گذار باشد . 


در تازه ترین گزارش این کمیسیون درحدود صد هزار رای مردم هرات باطل اعلام شد به سبب آنچه که تقلب های انتخاباتی دانسته شده .


  


اما همه ما شاهد بودیم که در روز شانزدهم حمل مردم هرات بطور گسترده در این روند شرکت کردند که این اشتراک پرنفوس شان قابل تصور نبود اما مردم هرات بیشتر از هر زمانی اشتراک گسترده  داشتند پس چطور ممکن است در ولایتی که سطح اشتراک مردم اینقدر بلند باشد به این مقدار آراء باطل اعلام شود .درادوار گذشته انتخابات هم سابقه نداشته است که از یک ولایت این قدر رای باطل اعلام شود . پس اگر در هرات این قسم شده باشد در دیگر ولایات ومناطق دور دست کشورکه تشتراک مردم اندک بوده است دامنه تقلب تا چه اندازه خواهد بود ؟


 واز طرفی کمیسیون رسیده گی به شکایات انتخاباتی  باید این تصمیم خود را پس بگیرد چون کمیسیون های ولایتی تا ده روز بعداز انتخابات باید نتایج بررسی های خود را اعلام میداشتند نه حالا.


واین آرای باطل اعلام شده مربوط داکتر عبدالله عبدالله ,اشرف غنی احمد زی وزلمی رسول میشود اما گفته میشود هشتاد فیصد از این آراء مربوط داکتر عبدالله عبدالله میشود .


اما مردم هرات خواهان لغو این فیصله کمیسیون شکایات شده اند . مردمی که این دفعه با عزم راسخ رای داده اند از رای خود هم محافظت خواهند کردچون در ولایتی که سطح اشتراک مردم بسیار زیاد بوده امکان ندارد که تقلب تا این اندازه باشد چون هرقدر که سطح اشتراک بلند باشد امکان تقلب کم است .About the author

nazakat25

نزاکت آزرم متولد شهرهرات 1372
محصل شرعیات
وظیفه معلم

Subscribe 824
160