مقاله نویسی و آموزش پایدار برای دانش آموزان افغان

Posted on at


فعالیت های لیسه هاتفی با فرارسیدن سال تعلیمی جدید رو به افزایش است کارمندان و اساتید مکتب هاتفی در حال آماده گی های فراوانی برای سال جدید میباشند. در جریان این هفته فعالیت ها در بخش کمپیوتر، مقاله نویسی و فلم سازی فعالیت های چشم گیری داشتند. در این هفته برای شاگردان مهارت های بلاگ نویسی و طریق انتخاب کردن عنوان مقاله گفته شد و مقالات شاگردان در داخل صنف به روی صفحه پروجکتور ارزیابی شده و با در نظر گرفتن نظریات شاگردان تصحیح گردید و آنها کاملا درک کردن که نواقص مقالات شان در کجا بود. وقتی مقالات شاگردان تصحیح میشد آنها شاهد تغییراتی زیادی در مقالات خود میشدند که کاملا ساختار جملات شان تغییر میکرد و جملات طولانی و کم مفهوم آنها به جملات کوتاه و با مفهوم مبدل میگردید٬که باعث قناعت و خوشی آنها میگردید.

در هفته که گذشت شاگردان هاتفی در جشن واره فلم سازی 60 ثانیه که قبلا برای آنها از طرف کمپنی «افغان سیتادیل نرم افزار» معلومات داده شده بود اشتراک کردند. شاگردان هاتفی تقریبا 4 یا 5 فلم را تحت موضوعات مختلف اما پیام فلم که در برگیرنده انتخابات بود تهیه و ترتیب گردید و به دفتر مرکزی سیتادیل تسلیم داده شد٬ تا اگر انتخاب شود شامل قرعه کشی گردد. از جمله موضوعاتی که در فلم های شاگردان گنجانیده شده بود؛ رساندن ارزش یک رای برای مردم ، نشان دادن این که خانم ها هم مثل مردان حق رای دادن را دارند و رای انها مهم میباشد و غیره موضوعات بود.

همچنان در هفته که گذشت از جمله مقالاتیکه شاگردان نوشته کرده بودند سه مقاله برتر انتخاب شد و به دفتر سیتادیل معرفی گردید تا اینکه شاگردان تشویق شوند و نیز امتیازات زیادتری نصیب شان گردد.مکتب هاتفی چند سال پیش از جمله مکاتب عقب مانده به حساب میرفت اما حالا خوشبختانه مکتب هاتفی از جمله مکاتب فعال شهر هرات محسوب میشود و شامل پروگرام ها، پروژه های مهم بعضی دفتر ها مثل پروگرام های فلم انکس میباشد که باعث ترقی و پیشرفت مکتب مذکور شده است. باید زحمات کارمندان و اساتید مکتب را هم مد نظر داشته باشیم که با زحمات شبانه روزی خود باعث پیشرفت مکتب شده اند. و تمام کار شان طبق پلان کاری شان پیش میرود و هر هفته شامل فعالیت های زیادی هستند.همیشه کار، فعالیت، تلاش و زحمت باعث پیشرفت میشود.

تشکر

خوانندګان گرامی٬

برای دیدن مقاله جدید و قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند ذیل را دنبال نماید: http://www.filmannex.com/Hatifi-Herat 

http://www.filmannex.com/Hatifi-HeratAbout the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160