سال نو

Posted on at


در هنگام رسیدن  سال نو  تمام مردم آماده گی سال نوع را میگیرند تمام خانه های خود را نظافت کرده و به خاطرسال نوع آماده گی میگیرند.و برای خود کالا های جدید میخرند و خود را برای تجلیل از سال نوع آماده  میکنند.و قبل از سال نوع  یعنی  وقتی که یک هفته به سال نوع میماند در روز سه شنبه  یعنی شب چهار شنبه ،چهارشنبه سوری را تجلیل میکنند.

 در چهارشنبه سوری پدر کلان ها و مادر کلان ها تمام اعضای فامیل  یعنی پسران  و دختران و نوه های خود را به خانه خود دعوت کرده و دور هم جمع میشوند و شب چهارشنبه سوری را تجلیل میکنند.و بعدا در آخر شب تمام اعضایک  فامیل با یگدیگرجمع شوده و جشن آتش سوزی را تجلیل  میکنند.و این جشن طوری است که  یک آتش بزرگی جور می کنند و از روی آتش به نوبت میپرند تا که هفته بار شود .و با هم  دیگر رقص ،شوخی و .... سرگرمی ها را انجام میدهند و  وقت خود  را خوش میگذ رانند.

و برای آماده گی از سال نوع گلوچه نوروزی تهیه میکنند با طره های مختلف و رنگارنگ مختلف گلوچه ها را تزئین میکنند. وهمه جمع شود و جشن نوروز را تجلیل میکنند خصوصا در ولایت بلخ(مزار شریف )که جنده را در زیارات حضرت علی (ص)بالا میکنند.و بیشتر مردم از ولایت افغانستان و دیگر کشور ها در این جشن بزرگ شرکت میکنند و حتی مریضان را برای شفا گرفتن از حضرت علی به آن جا می آودند.که به نام جشن میله گل سرخ هم یاد میکنند.

و در روز اول سال تمام مردم سفره هفته سین می اندازندکه در آن (سیر،سماق،سرکه ،سنجد،سمنو،سپنج،وسبز)میگذارندو پختن سمنوبسیار دشوار بوده  تمام همسایه ها وفامیل جمع شوده از شب تا صبح سمنو  را با کمک همدیگر پخته کرده و با همدیگر می خوانند(سمنک در دیگ ما کبچه زنیم  دیگران در خواب ما دگه زنیم سمنو رنگه شوده خانم ها مانده شوده و......)که عنعنات قدیمی است تکرار میکنند.

بعد از پایان روز اول سال روز چهارشنبه اول سال را جشن میگیرد و تمام مردم افعانستان به میله میروند و روز  چهارشنبه را جشن میگیرند. و بعدا در روز سیزده بدل تمام مردم جشن میگیرند و خوش می گذرند. مسابقه خیلی جالب و دیدنی را مردم انجام میدهند که بسیار از مردم علاقه مند شان هستند.

 About the author

160