!......اگر قلم نمیبود

Posted on at
ایا تا کنون به این فکر شده اید که مروارید داخل صدف چگونه تشکیل میشود؟کتاب صدفیست که داخل خود مروارید دارد .همانطور که مروارید داخل صدف در قعر دریا پس از طی کردن بعضی مراحل از موادی خاص تشکیل میشود این مرواریدیکه داخل کتاب است همچنان توسط کدام چیزی بوجود امده است ایا شما میدانید؟من میگویم؛این نوسته هایی است که بوسیله یی قلم نوشته شده است.<<والقلم وما یسطرون>>قسم به قلم و انچه که بوسیله ان نوشته میشود.خداوند ج در یکی از ایات قرانکریم قلم را یکی از نعمتهای خود گفته است.زمانی که حضرت محمد ص به پیامبری مبعوث شد اولین ایاتی که برای اولین بار به پیامبر ص وحی شده است ایات سوره علق بود .

اقرا باسم ربک الذی خلق0خلق الانسان من علق0اقرا و ربک الاکرم0الذی علم بالقلم0علم الانسان ما لم یعلم. ترجمه: بخوان به اسم پروردگارت که افریده است پروردگاری که انسان را از خون بسته افرید بخوان و پروردگارت را بزرگ بشمار ان که بوسیله قلم اموخت برای انسان انچه را که نمیدانست. که در ان  برعلم تاکید زیادی شده است.اما اگر قلم نمیبود علم هم نبود،اگر قلم نمیبود پیشرفتی هم نبود،اگر قلم نمیبود ارتباطات نیز نبود،این قلم است که باعث انتقال معلومات و دستاوردها از یک نسل به نسل دیگر میشود.خداوند ج میفرماید:الذی علم بالقلم. یعنی خداوند بوسیله قلم تعلیم داد.<قلم زبان گویای فکر، وروح دست است> بعضی از دانشمندان میگویند:قلو بوجود اورنده گفتار است. در کتاب اداب المتعلمین امده است که شایسته است کسی که همیشه در همه جا با خود کتابچه یی با قلمی داشته باشد تا هر چه را که میشنود و از ان اگاه میشود بنویسد.

قلم یکی از مظاهر هستی است.انسانها بوسیله ان موضوعات با ارزش وبی ارزش را بروی جریده روزگار ثبت میکنند.در تکریم قلم همین بس است که الله ج یک سوره یی کامل را بنام قلم نازل کرده است قلم وسیله اموختن و پخش علم و معرفت میباشد.اگر نوشتن  و قلم نمیبود؛علم از بین میرفت  وپایدار  نمیماند.،و هیچ اثری از دین باقی نمیماند.هیچ نظم و قانونی برای زنده گی بوجود نمیامد چون این قلم است که اخبار نسل های مختلف در ان ثبت میشود و در میان انسانها تبادله میشود.بوسیله قلم مدنیت ها ایجاد میشود و افکار انکشاف میکند. خواندن و نوشتن و فراگیری علم و معرفت یک اصل قرانی است.در قدیم قلم هنوز اختراع نشده بود و مردم از شیوه های گوناگونی برای درج گفتار خود در اسناد استفاده میکردند .مانند پر،عاج،و دیگر و سایل...

 معلوماتی را که داقلم نشمندان از اقوام مختلف و اریانا<افغانستان قدیم> بدست اورده اند  برگرفته از سنگ نوشته ها کتیبه ها و بعضی اثار دیگر که بر روی دیوار ها و عمارات قدیم است که از ان زمانه ها تا حال باقی مانده است.اگر قلم نمیبود  ما در مورد دانشمندان و پیشینیان هیچ معلوماتی نداشتیم.این قلم است که راز موفقیت انسانهای جوامع مختلف را به ما منتقل میکند قلم همچو استاد بی زبانیست که تمام درد واحساسات زندگی یک انسان را بیان میکند قسمیکه قلم میتواند بدون مشکل وشرمی احساس وارزوی یک انسان را بگوید حت خود شخص هم نمیتواند اولین گام بخاطر بهتر اموختن تحصیل قلم است .

همین قلم است که شخصیت انسان را معرفی میکند  معرف درجه تحصیلی ورتبه وشخصیت هر شحص قلم است ارزش قلم همچو ظرفی است که بدونش اب جای ندارد قلم تهداب هر تحصیل است قلم همچو ارزیشی ا ست که زیبایی به نویسنده میدهد قلم است که اولین معرف به جامعه اش شناخته میشود قلم انسان را وادار میکند تا دردها وامید وارزوهایش را ابراز کند . بعضی مسایل که قابل گفتن با زبان نیست قلم با بسیار راحتی ابراز میکند!...بنویسید تا قدر قلم را بدانید.About the author

neloofar

NAME :Nilofar
L/N :Zaka
COUNTRY :Afghanistan
CITY :herat
BORN DATE :1997/12/27
BORN PLACE :HERAT
AGE:17
student at:tajrabawi
CLASS:11Subscribe 0
160