بازتاب نوروز

Posted on at


بازتاب نوروز

 

جشن نوروز سابقه طولانی در تاریخ و فرهنگ کشور ما دارد و مردم به نام جشن نوروز این روز را گرامی می دارند و به عنوان یک اصل فرهنگی که نمایانگر غنای تاریخی مردم ماست، آنرا تجلیل می نمایند.

از جشن باستانی نوروز در سرزمین کهن ما از زمانه های خیلی دور تا اکنون با شکوهمندی بی مثل تجلیل و بزرگداشت به عمل آمده است ، این جشن باستانی نوید بخش پایان زمستان و آغازگر فصل زیبای بهار است .


در این روز همه مردم ما به دامان سبز و روح انگیز بهار وطن می روند و آغاز سال جدید را با رنگینی طبیعت جشن می گیرند.

 


آنچه مردم به عنوان فرهنگ نوروزی انجام می دهند از زدودن گرد و غبار زمستانی از خانه و کاشانه آغاز می گردد، شستشوپوشاک ،خانه تکانی ، سفید کردن ظرف های و روشن کردن چراغ ها و روشن کردن چراغ ها ، در خانه ،کوچه و بازار و این آغازیست که شادی نوروز را ر دلها نوید میدهد.


یکی از رواج های که در نوروز در وطن ما مروج است، تهیه هفت میوه و هفت سین است.
گسترانیدن سفره هفت میوه از عنعنات و رسوم مردم ماست که در آن انواع میوه های خشک چون کشمش ، سنجد ، خسته ، قیسی یاشکر پاره ، چارمغز و بادام است

 .

 


در شب نوروز در خانواده ها سفره هفت سین گسترانیده می شود که دسترخوان را با هفت خوردنی که هر کدام با حرف سین آغاز می شود می آرایند این هفت سین بیشتر سبزی ، سمارق ، سمنک ، سیر، سرکه ، سیب می باشد.


تنها در 5 سال دوره زمامداری طالبان از جشن نوروز بزرگداشت صورت نمی گرفت و آنرا بدعت می شمردند،
اما پس از گذشت دوره زمامداری طالبان دوباره مردم توانستند از جشن عنعنوی نوروز به گونه شایسته بزرگداشت نمایند.


اکنون که در آستانه بزرگداشت از جشن نوروز قرار داریم و آماده گی ها به گونه گسترده بخاطر برگذاری از این جشن گرفته شده است مردم افغانستان و قصر پغمان میزبان مهمانان خارجی و داخلی خواهند بود .

 


....About the author

160