مسئولیت های جدید پلیس افغانستان پس از انتقال امنیت

Posted on at


 


نيروهاي امنیتی افغانستان در پايان سال 2014 ميلادي كنترل مسئوليت‌هاي امنيتي كشور خود را به دست خواهند گرفت. همه می‏دانند که امنیت و ثبات برای بازسازی، تحکیم حاکمیت، انکشاف و رشد یک کشور بسیار مهم است.


با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، امنیت همه نقاط کشور توسط نیروهای امنیتی، پلیس و اردوی افغانستان تامین خواهد شد.این یک گام بسیار مثبت و ارزشمند است که امنیت افغانستان توسط خود نیروهای افغانستان تامین شود. به همین دلیل لازم است که همه نیروهای امنیتی کشور در مدت باقی مانده آموزش های لازم را ببینند و دولت نیز همه امکانات و تجهیزات لازم را برای این نیروها تامین نماید. و البته لازم است که جامعه بین الملل نیز به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کند.درست است که امکانات و تجهیزات برای دفاع از کشور، مردم و کنترل امنیتی لازم و ضروری است اما پیش از همه چیز باید دولت افغانستان با یک برنامه ریزی درست پروسه انتقال را عملی بسازد. در کنار آن، تربیت نیروهای متخصص و کدر باید از اولویت های دولت باشد. در بسیاری موارد، نیروهای امنیتی با از خود گذری و با کمترین امکانات توانسته اند جان و مال مردم را نجات دهند.دولت و مردم افغانستان باید بدانند که یک روز ماموریت نیروهای نظامی و امنیتی خارجی در این کشور به پایان خواهد رسید و خودشان باید به فکر تامین امنیت و ثبات کشور باشند. دولت افغانستان باید برای نیروهای امنیتی زمینه های آموزش، انگیزه، روحیه خدمت به وطن و معاش کافی به وجود آورد.نیروهای امنیتی باید خود را حافظ جان و مال مردم بدانند و در برابر آنان دست به خشونت نزنند. این نیروها باید با احترام و مهربانی با مردم برخورد کنند تا مردم هر زمانی که به مشکل افتادند و یا از نظر امنیتی خطری را احساس کردند با این نیروها به تماس شوند. اگر مردم به نیروهای امنیتی خود اعتماد کامل داشته باشند با آن ها در زمینه همکاری خواهند کرد.


 


 


 


نویسنده: خان آقا فیضی


 


 


 


 


 About the author

160