زمستان

Posted on at


زمستان عبارت از چهارمین فصل سال است .                         فصول سال در اثر حرکت انتقالی زمین بوجود میاید.از جمله زیبا ترین فصل سال زمستان به حساب میاید زمستان فصلی است که درجه حرارت زمین ایجاب میکندتا باعث بارش برف و باران شود.
ز مستان فصلی است که برای استقبال از یک بهار دل انگیز سپری میشود زمستان باعث کاهش و از بین رفتن محصولات زراعتی میشود .برف یک نعمت الهی است که لباس سفید را که نمایه یی از خوشبختی است بر زمین میپوشاند . کیچیری گوشت لند وقلور تروش از جمله غذاهای زمستانی مردم افغانستان به حساب میایند.
مردم برای امادگی گرفتن به فصل زمستان قبل از ان در فصل خزان جنب وجوش خود را اغاز میکنند به طور مثال:خریدن بخاری ذغال سنگ اماده ساختن صندلی


....


در زمستان  بعضی از حیوانات و درختان به خواب زمستانی میروند.برگ درختان در اوالی فصل خزان زرد شده وبلاخره میریزند


.درختان میوه دار نیز خشک میشوند. این فرصت مناسبی است برای امادگی گرفتن به سال تعلیمی جدید.
به امید زمستان خوش دیگر


پایان".."


.About the author

Laleh1

name:laleh
l/n:zaka
country:afghanistan
city:herat
age:14
school:tajrabawi
class:10
born date:1378/11/27

Subscribe 0
160