بهار ماه سبزه زارها

Posted on at


بهار ماه خوشی ها ,ماه که در آن زنگ مکتب  به صدا در میآید. بهار شروع سال جدید,بهار وقت آواز خوانی پرنده ها,بهار شروع کار های جدید ,بهارماه زنده گی جدید ,بهارماهی است که مردم به شور و شوق در انتظارش میباشند.واز آمدن بهار  بسیار خوش میشوند.در ماه بهار تمام کارها  شروع میشود.مثلا:در بهار  مکاتب آغاز  میشود.وشاگردان برای تعلیم وتربیه به مکتب ها روان میشوند,در بهار دهاقین شروع به کشت و کار میکنند.ومشغول  زرع میشوند

دراول بهارکه آنرا نوروز گویند.مردم به تفریح میروند.و آن روز را به خوشی سپری میکنند.در بهار تمام پرنده ها که در زمستان به خواب زمستانی بودنند. از خواب زمستانی بیدار وبه نغمه سرایی شروع میکنند. در ماه بهار هوا بسیار مرطوب و صاف میباشد.در بهار تمام مردم به کسب و کار خود آغاز میکنند.در اول بهار مردم در مزار شریف برای بلند کردن جنده میروند. در بهار مردم سبزه را میکارنند. ودر سیزده بدل آنرا در هر جای که به میله رفتند آنرا در آب رها میکنند

مردم در اول بهار هفت سین درست میکنند. در اول بهار بعضی از خانم ها مصروف سمنک پختن هستند و شب  تا صبح گرد هم جمع میشوند و تا صبح به خواندنهای گوناگون شب را صبح میکنند. در بهار تمام جاه ها سر سبز میشود و آب ها در تمام جا ها جاری میشود. ماه بهار ماه فکر های جدید وماه  کار های جدیدی است که تا به حال انجام نداده بودنند. بلاخره اینکه بهار ماه است که در آن تمام مردم به کار های که در فکر خود داشتند آنرا آغاز میکنند

 

بهار آمد بهار خوشنمایم

بهار آرزوهای گل نگارم

بهار آمد با صدای بلبلانم

بهار آمد با شور شوق شادیم

فرخنده عالمیارAbout the author

farkhondeh-alemyar

she is Farkhondeh Alemyar .she live in Herat Afghanistan ,she is univercity student in economy , and she is a bloger in Afghancitadel .
she intrested to writing and tv programing.

Subscribe 0
160