افراد دارای معلولیت و دل گفته های یک معلول

Posted on at


انسان ها در زندگی به عوامل مختلف,دچار مشکلات مختلف میشوند. وکوشش میکنندتا در برابر این مشکلات چه کوچک وچه بزرگ مقاومت کنند. ویکی از این مشکلات معلولیت است.که به طریقه های مختلف انسان ها به آن دچار میشوند که این مشکل میتواند: ارثی٬ مادرزادی, درنتیجه وقوع عوامل و حوادث طبیعی ویا از زمان های جنگ در کشور باشد.

در اکثر مواقع اشخاص دارای معلولیت بخاطر معلولیت تحقیر میشوند و کسی به آنها اعتماد نمی کند, و به آنها به چشم یک انسان محتاج نگاه میکنند, ولی در اصل چنین نیست, آنها نیز مثل ما و دیگر انسانها هستند و از ما میخواهند تاکه با آنها به مثل انسان های سالم رفتار شود. چنانکه شخصی دارای معلولیت چنین میگوید: "من نیز مثل شما هستم و ازشما میخواهم تا بامن مثل انسانهای سالم رفتار کنید".

چرا بامن چنین میکنید؟, چرا من را از دیگران کمتر میدانید؟, چرا من را به چشم حقارت میبینید؟, چرا هیچوقت نمیخواهید که من را درک کنید؟, چرا در دنیائیکه زندگی میکنید دوست ندارید که من هم باشم؟, من با هر یک از حرکات شما میمیرم و زنده میشوم. شما با این کار های تان مرا به مرگ تدریجی مواجه میکنید. من نیز همانند شما از حقوقی برخوردارم, من حق زندگی را دارم, میخواهم همانند شما زندگی کنم, چرا شما از بودن من خجالت میکشید؟, چرا به استعدادهایی که دارم توجه نمکنید؟, به من به چشم یک بیچاره نگاه نکنید استعدادهایم, کارهایم, حقوقم و خودم احترام قایل باشید."

بنا برین ما باید به افراد دارای معلولیت احترام بگذاریم, به استعداد های شان توجه کنیم, آنها را از انسانهای سالم کم ندانیم و این را بدانیم که آنها افراد فعال در جامعه هستند. چنانکه اگر به استعداد هایشان توجه شود این را میتوانیم دریابیم که آنها از افکار خارق العاده ئی برخوردارند. و میتوانند در جامعه برابر با انسان های سالم کار کنند و کشور را بسوی ترقی و پیشرفت سوق دهند.

شکوفه نایل

:برای خواندن مطالب قبلی فلم انکس من میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید

http://www.filmannex.com/AmirAliSherNawaie

 About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160