هر رای شما یک قدم به‌ طرف زندگی و آزادی است

Posted on atاینک انتخابات و زمان تعین سرنوشت از راه رسید، شور و اشتیاق تمام طبقه مردم اعم از زن ومرد، بزرگ و کوچک نسبت به انتخابات قبلی بیشتر و بیشتر شده است. فرد فرد این ملت لحظه شماری میکنند تا بتوانند به نامزد علاقمندش رای بدهد و وظیفه ای شهروندی خویش را در قبال کشورش ادا نماید. مردم مظلوم ما بازهم با تمام تلاش، شور، هیجان و امید به پیش میروند، همگی به یک کشور واحد و سربلند می اندیشند و هدف تمام آنان صلح و امنیت است. در آن روز مهم (انتخابات) عموم مردم اجتماع گردهم میایند تا توسط آرای خودشان رییس جمهور آینده خویش را انتخاب نمایند. این انتخابات امکان آن را برایمان فراهم می‌سازد که بتوانیم به‌ گونه ای کاملا آزاد رهبران و مدیران سیاسی خود را انتخاب کنیم، میشود گفت مشارکت مردم در تصمیم‌ گیری‌های سیاسی در جایگاه ویژه ای قرار دارد، انتخابات منطقی‌ترین راه برای تعیین رییس یک مملکت تلقی شده که بر اساس «حاکمیت مردم» برگزار می‌شود. ممکن است تعدادی از مردم شریف ما بر این باور باشند که تنها یک رای دارند و یک رای تاثیرگذار نباشد و به همین دلیل در انتخابات شرکت نکنند. ولی باید در نظر گرفت که این قطره ها بودند که باعث بوجود آمدن دریاها شد، پس یک رای شما میتواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد و نباید مسوولیت مانرا در قبال کشورخود فراموش کنیم، این خاک متعلق به ماست و این وظیفه ای اساسی هر شهروند افغان است که از آن به بهترین نحو حمایت کنند


انتخابات به‌ حیث بهترین راه به‌ شمار می‌رود که سیاست و قدرت را از محدوده گروه‌های خاص بیرون می‌کشد و در دست اراده مردم قرار می‌دهد. لازم است تا مردم از این امکان هوشیارانه و آگاهانه استفاده نموده و دقیق رهبر آینده شانرا انتخاب نمایند. در انتخابات اشتراک کنید و رای بدهید! زیرا هر رای شما یک قدم به‌ طرف زندگی و آزادی است About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160