19 بهار زندگی ام گذشت...

Posted on at


 


زندگی واژه که برای من تاثیرات و تغیرات متفاوتی را در میان گذاشت.


عمر اثری که نهایت آن به دست خداست.


  


یک عمر زندگی کردن در دقایق و ثانیه های متفاوت اعم از خوشی ، غم و مشکلات برایم خوشایند بود خوشایند به دلیل اینکه از خوشی هایش  استفاده ،  از غم هایش درس عبرت و از مشکلاتش تجربه کسب نمودم.


زندگی همانند خط مستقیم اصلیست که از آن خطوط مایل فرعی خطور میکند سایر اوقات خط مستقیم را نا دیده گرفتم و پا بر خطوط مایل گذاشتم و باز هم از زندگی آموختم که از خطوط مایل خط مستقیمی برای خود بسازم.


  


به کمک خداوند منان توانستم 19 بهار را با تمام شادمانی هایش 19 خزان را با همه زردی و غمگین بودنش 19 تابستان را با گرمایش همراه با مهر و صفا  و 19 زمستان را با سردی هایش همراه دل گرم و نفس تازه بگذرانم.


  


زندگی به من درس داد که در برابر مشکل   / نابسامانی هاو طوفان های پر گرد و غبارش مثل کوه استوار باشم.


چگونه در برابر این همه مشکلات باز هم توانستم از بین گِل و لای خودم را بالا بکشم ؟؟؟


وفتی متوجه شدم که زمانه بر خلاف من پیش میرود پیش خود فکر کردم و حاصل این شد که زمانه با من نمی سازد من با زمانه می سازم. بلاخره راهم را یافتم و توانستم مشکلات سد راهم را نادیده بگیرم  . و به جلو قدم بگذارم .


 


  


یک جایی نشستم با خود گفتم من کی هستم ؟؟ عقربه های ساعت چطور زود می گذرد عمر من به پایان میرسد من از زندگی چطور لذت ببرم ؟؟ نتیجه تفکرات زیاد این شد که اگر شاد باشم یا غمگین اگر خسته باشم یا سر حال باید اوقات خوش را فراموش نکنم  سعی کنم همیشه لبخند بزنم باغ زندگی ام را از گل های مهربانی بکارم در آن باغ از تجارب خود درخت بسازم کینه / کدورت و سختی ها را آبیاری کنم.


  


بهار زندگی ام را سر شار از خوشی ها و سر گرمی میگذرانم .


بیستمین بهار زندگی ام را تجربه خواهم کرد.


  


از بارگاه الهی خواهان هستم تا برای تمامی قشر جامعه سرنوشت خوشایند رقم بزند.


 


 


 Marzia SaeedAbout the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160