من امروز رای دادم

Posted on at


من امروز چرا رای دادم ؟


من امروز بخاطر اینده کودکان این سر زمین رای دادم .


من امروز بخاطر تامین امنیت بیشتر برای اینده رای دادم .


من امروز برای پیشرفت افغانستان رای دادم  تا در اینده یک افغانستان باثبات و متراقی باشد در جهان .


من امروز برای دین که مادرم بالایم داشت یعنی کشورم رای دادم مادر که همیشه با جنگ های گوناگون ایستادگی کرد امروز سرنوشت اش را رقم زده ام ، تا دیگر از آن بنام کشور نا امن در جهان یاد نشود  


من امروز برای فردا های بهتر رای دادم تا تمام هموطنانم  در یک فضای امن زندگی کنند .


من امروز رای دادم ، تا به جنگ نی گفته باشم و به صلح لبیک گفته باشم .


 


بشنوید....... دیگر چنگ بس است بیاید افغانستان را آباد کنیم افغانستان به تو  به من و درجمع به همگی  ما ضرورت دارد . تا آن را  آباد کنیم  و دیگر این مادر را به دامان غم نکشانیم  مادرکه همیشه به او رنج دادیم ، مادرکه همیشه در ابر سیاه پرورش یافت ، آن  ابری که از غبار های جنگ تشکیل شده بود.


 


اما امروز بسیار خوشحال هستم که همگی هموطنان پای صندوق های رای رفتند ، تمام تهدید های که از طرف بعضی از حلقات صورت گرفته بود پیشت سر گذاشتند و پای صندوق های رای دهی رفتند ، من دختر خورد سال را دیدم که با پدرش به یکی از مراکز رای دهی که من درآن جا حضور داشتم امده بود . او برای پدر خود می گقت پدر خودت برای کی رای میدهی؟  پدرش گفت : دخترم من برای کسی رای میدهم که برای آینده خودت خدمت کند ، این دخترک را دیده من بیقرار شدم و سوال پیچ ، نا گزیر از دخترک سوالی کردم گفتم : خودت واجد شرایط رای دهی نیستی چرا به این جا امدی ؟ در جواب برایم گفت: من نظارت میکنم از روند انتخابات ، این جواب  برایم سوال بر انگیز بود بازهم پرسیدم : تو از نظارت چیز میدانی ؟ به بسیار جرات گفت بلی من در تلویزیون شنیدم که میگفت تمام افغان ها میتوانند از روند انتخابات نظارت کنند ، و من هم امدم تا از انتخابات نظارت کنم ، برای من بسیار خوش باوری ها را بخشید و برای اینده افغانستان بیشتر امیدوار شدم.


 


حضور  مردم در اتنخابات 1393 از دوره های قبلی پر رنگ تر بود ، این یک خبری است که برای هر افغان وطن دوست رویه میدهد ، تا کاندید را که خوداش میخواهد به آن رای بدهد ، و تا باشد برای مردم قهرمان این کشور خدمت کند . تمام مردم به همین امید پای صندوق های رای دهی آمداند و من یعقین دارم به اراده مردم که شخص مناسب را لایق رای خود دانسته اند ،من وقت رای دادم فکر می کردم که یکبار که شانه هایم را وزین ساخته و مسولیت را از شانه هایم بر زمین گذاشتم و مسولیت که من در قبال افغانستان داشتم بار شانه های رئیس جمهور اینده افغانستان کردم  و امید وار هستم که از عهده این کار به خوبی و سر بلندی به بار میاید .


و همیشه افغانستان در مسیر در حرکت باشد  ، که مردم سالاری حاکم باشد و امروز مردم افغانستان  این نمایش مردم سالاری  برای تمام  جهان در نمایش گذاشتند و مبارک باد میگویم ...


نویسنده : محمد رفیع کبیریAbout the author

rafikabiry

my name is Muhammad Rafi my last name is kabiry . I gaduated from Khaja Abdullah Ansary high school and I got training in directory in India for a year. I have work experiences to different right now I working in film annex as a film maker, cameramen and editor…

Subscribe 0
160