انتخابات هم گذشت

Posted on at


 


انتخابات هم گذشت به مانند همه گذشته ها که برای ما با خوبی و بدی گذشت به مانند عمری که ما سپری کردیم  آری به مانند همان عمری که ماسپری کردیم اما تنها یاد تمام خاطره های تلخ و شیرینی که بازی روزگار به سر مان آورده است از آن عمر برای مان باقی مانده همانند کل روزها و سالها و قرنها که یکی پس از دیگری دارد با شدت میگذرد به مانند ساعتی که گاهی برای مان با بودن غم ها صد سال میگذرد و گاهی برای مان با بودن خوشی ها یک ثانیه میگذرد


با فکر کردن به این که ما زمانی امید خود را برای یک انتخابات شفاف و خوب از دست داده بودیم خنده ام میگیرد چون انتخابات هم گذشت بازهم به مانند تمام گذشته ها که به گذشته ها پیوست اما یک خاطره برای تمام پیران، جوانان و نو جوانان از انتخاباتی که گذشت باقی ماند از اینکه چطور شجاعت خود را  به اثبات رساندند و این را به اثبات رساندند که خون یک افغان هنوز هم در رگ رگ تن شان جریان دارد  چون با وجود تمام تهدیدهای طالبان باز هم در پای صندوق های رای دهی حاضر شدند هنوز پر رنگ تر از همیشه با شور و هیجان بیشتر برای تعین رئیس جمهور آینده خود...ا


و میتوان این را برای داشتن  افغانستانی آباد و سربلند یک امید دانست که ما هنوز هم با قرار دادن دست یکدیگر در دستان خود میتوانیم نه تنها برای یک روز بلکه برای صد سال یا هزار سال یک افغانستان امن و امان را داشته باشیم ... و این را باید از امروز به بعد همیشه در حضور ذهن خود داشته باشیم که هیچ وقت تا پا گذاشتن در همان روزی که هنوز نیامده است قضاوت نکنیم بی انکه بدانیم در ان روز چی اتفاق خواهد افتاد چون حق قضاوت کردن را کسی دیگر به عهده دارد و اوست خدایی که آبهای کل زمین را با معلق بودن در روی هوا در حال جریان قرار داده است بی انکه یک قطره از قطره آب آنها در روی هوا معلق شود ...ا


در آخر ما با داشتن اتحاد و همبستگی میتوانیم در مقابل طالبان ایستادگی کنیم و این طالبان تنها غول های هراس آور ذهن ما هستند که خود مان آنها را به چنین موجوداتی تبدیل کرده ایم و ما در روز انتخابات این را به اثبات رساندیم که با وحدت و همبستگی با یکدیگر نه تنها میتوانیم با طالبان مقابله کنیم بلکه میتوانیم با پدر کلان طالبان هم مقابله کنیم...ا


انتخاباتی که برگذار شد انتخاباتی بود که با احساس و عواطف میهن دوستی بیداری و آگاهی اتحاد و اتفاق ملیت های مختلف کشورعزیز ما انجام پذیرفت و کابوس ترس و وحشت را از ذهن مردم پاک و دور ساخت بر علاوه اینکه مردم در انتخابات با دید گاه باز و مسولیت پذیری اشتراک کردند فضای انتخابات با گذشت و فداکاری و تلاش نیرو های قهرمان امنیتی ما به یک جشن شادی و غرور ملی در کشور تبدیل شده بود ...ا
About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160