حبوبات چیست و ارزش آن در زندگی ما

Posted on at


 

حبوبات چیست و ارزش آن در زندگی ما

از آن جاييكه خود ميدانيد حبوبات داراي منبع كامل پروتين نباتي بوده و زياد تر پروتين هاي ضروري بدن انسانهاي روي زمين را مرفوع ميسازد و يا به عباره اي ديگر براي رشد و صحتي بدن وجود ما هم به پروتين حيواني و هم به پروتين نباتي ضروت مبرم دارد

ميتوان از جمله حبوبات به طور مثال اندك شماري را نام برد حبوبات مملو از پروتين عبارت از نخود لوبيا عدس ماش مشنگ و غيره نام برد كه از جمله عدس داراي پروتين بسيار مفيد و مقوي بوده و براي افراد يكه داراي كم خوني هستند به وضاحت براي شان توسعه ميشود 

و ميتوان در باره اي مشنگ گفت كه بر علاوه تغذيه انسانها برا ي حيوانات هم استفاده ميشود به خصوص براي حيوانات چون گاو ها يكه شير ده هستند داده ميشود 

از آنجايكه افغانستان يگ كشور زراعتي بوده و اكثريت مردمان در قريه جات مركز و هم در سطح ولايات در كشت حبوبات پيشنيه اي بسيار كهن را دارا ميباشند و  در كشاورزي مهارت بسزاي دارند و نیز حبوبات بدست آمده را تا حد امکان پروسس و در بسته بندی ها صنعتی میسازند البته در بعضی ولایات تحت توسعه چون هرات و کابل و یا هم مزار شریف و غیره

 

نظر به آبو هواي مناسب و معتدل در قسمت ولايات جنوب همه ساله در سه فصل زرع مي گردد و حتي حالا نظر به تجربيات قوي كه دهاقين ما به دست آورده اند بعضي از انواع حبوبات را در زمستان هم زرع نموده و حاصل خوب بدست مي اورند و بايد گفت كه تقريبا بر علاوه مرفوع ساختن احتياجات خود و خانوده و وطن و كشور خويش در كشور هاي همسايه نيز صادر مي نمايند 

 

تقريبا بايد گفت كه از لحاظ كشت و زرع و توليد حبوبات افغانستان خود كفا گرديده است و نيازي به وارد نمودن حبوبات در كشور خود نيستند 160